Controlling i Rachunkowość Zarządcza Wydanie 1/2021 - Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19
Wydanie 1/2021

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19

Ograniczenia wprowadzane w związku z pandemią COVID-19, wpływają bezpośrednio na swobodę prowadzenia działalności podmiotów gospodarczych i zmniejszają możliwość uzyskiwania przychodów. Zmieniają się zachowania klientów i dostawców. Musimy na bieżąco dostosowywać się do nowej rzeczywistości, a większość tych zmian będzie odzwierciedlona w sprawozdaniu finansowym, które za 2020 r. będzie zdecydowanie inne niż w poprzednich latach. A to dlatego, że istnieje realna możliwość utraty wartości aktywów, zwiększa się ryzyko kredytowe kontrahentów. Dlatego, że może pojawić się potrzeba wprowadzenia zmian w obowiązujących umowach (np. leasingu) lub niezbędne będzie podjęcie działań o charakterze restrukturyzacyjnym. Warto rozważyć również, czy nie istnieje problem kontynuacji działalności podmiotu. No i testy na utratę wartości aktywów. To nie wszystkie z nowych tematów, które należy mieć na uwadze przystępując do sporządzania sprawozdania. O wszystkich piszemy w bieżącym wydaniu magazynu, do którego lektury serdecznie Państwa zachęcam. Jednocześnie życzę wszystkim naszym Czytelnikom wszelkiej pomyślności w Nowym, 2021 Roku – niech będzie lepszy i niech nasze życie szybko wróci na właściwe tory!

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM