Jak wyliczać istotność w sprawozdaniach finansowych. Aspekty praktyczne

W poniższym artykule przedstawione zostanie praktyczne podejście do wyliczenia istotności, której odpowiednia kalkulacja jest kluczowa przy badaniu sprawozdań finansowych. Ponadto przedstawimy dwie przykładowe procedury, które zwykle generują najbardziej istotne błędy – bowiem mają one bezpośredni wpływ na zmianę wyniku finansowego.

CiRZ_2_21_19.jpg

Przykładowe procedury na podstawie Spółki Alfa Sp. z o.o.

Spółka Alfa Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej jednej ze spółek, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży czasu reklamowego w programach radiofonicznych. Ponadto spółka rozpoczęła działalność polegającą na pośrednictwie w agencyjnej i bezpośredniej sprzedaży reklam dla jednej z sieci kinowych.

Wyliczenie istotności

Spółka znajduje się w tak zwanym industry „Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity”, czyli badanie części grupy koncentruje się na konkretnym działaniu. W tym przypadku zalecaną podstawą do wyliczenia istotności będą przychody. Uzasadnieniem tego wyboru jest fakt, iż dana jednostka została nabyta przez grupę kapitałową w celu skoncentrowania się wyłącznie na konkretnej działalności, takiej jak sprzedaż lub wyłącznie jako centrum kosztów. Jeśli zatem jednostka jest skoncentrowana tylko na sprzedaży lub kosztach, wówczas odpowiednim punktem odniesienia są odpowiednio łączne przychody lub koszty.

Innymi miarami, które mogłyby być zastosowane w powyższym przypadku, są aktywa razem oraz aktywa netto, natomiast jak zobaczymy poniżej, najbardziej odpowiednim benchmarkiem do wyliczenia istotności będą właśnie przychody całkowite.

Do wyliczenia istotności potrzebujemy następujących danych:

Rok 2019

całkowite przychody – 108 706 tys. PLN

aktywa razem – 30 483 tys. PLN

aktywa netto – 7 143 tys. PLN

Rok 2018

całkowite przychody – 107 961 tys. PLN

aktywa razem – 31 696 tys. PLN

aktywa netto – 3 932 tys. PLN

Rok 2017

całkowite przychody – 108 214 tys. PLN

aktywa razem – 41 198 tys. PLN

aktywa netto – 55 tys. PLN

Średnia z 3 ostatnich lat

całkowite przychody – 108 293 tys. PLN (odchylenie standardowe: 309 tys. PLN, tj. 0%)

aktywa razem – 34 459 tys. PLN (odchylenie standardowe: 4 791 tys. PLN, tj. 16%)

aktywa netto – 3 710 tys. PLN (odchylenie standardowe: 2 898 tys. PLN, tj. 41%)

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM