Controlling i Rachunkowość Zarządcza Wydanie 2/2021 - Inwentaryzacja w czasie pandemii
Wydanie 2/2021

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Inwentaryzacja w czasie pandemii

W ostatnich wydaniach dużo uwagi poświęcono kwestii prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych. Obraz wynikający ze sprawozdania finansowego jest rzetelny i wiarygodny tylko wtedy, gdy dane w nim zamieszczane są zgodne ze stanem faktycznym aktywów i pasywów ustalonym drogą inwentaryzacji. Dlatego w bieżącym numerze pochylamy się nad zagadnieniem konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji, która wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości, a która w dobie pandemii COVID-19 rodzi liczne problemy dla wielu firm, a także dla audytorów. W jakich sytuacjach można odstąpić od przeprowadzenia spisu z natury? Jak prezentować wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia spisu z natury? Co, gdy biegły rewident z różnych przyczyn nie może być obecny podczas spisu z natury? Specjalnie dla naszych Czytelników, w wydaniu prezentujemy odpowiedzi na te i wiele innych pytań. O czym jeszcze w numerze? O tym, jakich zmian prawnych należy się spodziewać w najbliższym czasie, jak wyliczyć istotność w sprawozdaniu finansowym oraz o tym, jakie są najważniejsze rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Zapraszam do lektury!

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM