MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 4 Umowy ubezpieczeniowe skierowany jest do zakładów ubezpieczeń oraz innych jednostek wystawiających umowy ubezpieczeniowe, czyli jednostek będących ubezpieczycielami. Standard ten reguluje sprawozdawczość finansową dotyczącą umów ubezpieczeniowych do czasu, gdy RMSR wprowadzi w życie nowy MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe. Zmiana planowana jest na styczeń 2023 r.

CiRZ_5_21_34.jpg

Celem MSSF 4 jest uszczegółowienie sprawozdawczości finansowej dotyczącej umów ubezpieczenia przez każdą jednostkę gospodarczą, która wystawia takie umowy, do czasu, gdy Rada zakończy drugą fazę projektu dotyczącego umów ubezpieczenia. Standard w szczególności wymaga:

  • wprowadzenia w ograniczonym zakresie ulepszeń do zasad rachunkowości stosowanych przez ubezpieczycieli w odniesieniu do umów ubezpieczenia;
  • ujawniania informacji, które wyjaśniają oraz określają kwoty przedstawione w sprawozdaniach finansowych, wynikające z umów ubezpieczenia oraz pomagają korzystającym ze sprawozdań w zrozumieniu kwot, terminu oraz niepewności przyszłych przepływów środków pieniężnych wynikających z umów ubezpieczenia.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM