Sprawozdawczość zarządcza a księgowa – różnice i podobieństwa ( MSR, MSSF, IFRS)

Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były porównywalne, należy zastosować jednolity system. To dlatego w Europie obowiązuje system sprawozdawczości finansowej pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) – International Accounting Standards – lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – International Financial Reporting Standards. Należy zaznaczyć, że standardy europejskie nie są tożsame z amerykańskimi.

CiRZ_220_04.jpg

MSR to rozwiązanie, które pierwotnie zostało przyjęte przez państwa Unii Europejskiej jako podstawa sprawozdawczości finansowej dla podmiotów gospodarczych w różnych krajach europejskich w przypadku spółek giełdowych oraz jako wzorzec przy opracowywaniu krajowych zasad rachunkowości.

Rada MSR modyfikuje i wydaje:

  1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), publikowane przed 2001 r. przez Komitet MSR, do dziś modyfikowane i ulepszane;
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Financial Reporting Standards (IFRS) – nowe standardy publikowane od 2001 r.

    Należy pamiętać, że samo przyjęcie nowego standardu (lub nowelizacja starego) przez radę MSR nie stanowi jeszcze, że jest on źródłem prawa dla podmiotów w UE. Każdy nowy standard, kolejna interpretacja czy nowelizacja istniejącego standardu przechodzi proces konsultacji, analizy i wchodzi do porządku prawnego UE dopiero po zatwierdzeniu i opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym UE. Z tego powodu w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych i innych jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie z MRS/MSSF widnieje wpis mówiący, że sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Prezentacja informacji oparta jest na koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu (true and fair view), opracowanej przed laty w Wielkiej Brytanii, i coraz szerzej stosowana. W miarę rozpowszechniania się MSR jednostki sporządzające sprawozdania finansowe, ich użytkownicy oraz audytorzy będą zmuszeni do zapoznania się z tymi Standardami i porównania ich ze standardami krajowymi1.

    Niezależnie od tego, czy sporządzamy sprawozdanie finansowe pod rządami polskiej ustawy o rachunkowości (zorientowanej na przeszłość), czy międzynarodowych standardów rachunkowości (nastawionych na przyszłość), wyróżniamy dwa rodzaje sprawozdawczości: zarządczą i finansową. Sprawozdawczość zarządczą można, a wręcz należy wykorzystać jako źródło informacji do sporządzenia sprawozdań finansowych według MSR/MSSF. Sprawozdawczość zarządcza obejmuje gromadzenie, przetwarzanie, analizę (symulację biznesową), a w efekcie końcowym wykonanie raportów przez specjalistów controllingu, na potrzeby wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Rachunkowość zarządcza korzysta z tych samych danych, które służą do przygotowania sprawozdania finansowego, natomiast sprawozdawczość finansowa jest najbardziej syntetycznym źródłem informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i różnych dokonaniach podmiotu.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 83 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 83 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 990 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM