Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

Na zawodzie biegłego rewidenta, który jest zawodem zaufania publicznego, ciąży obowiązek rzetelnego oraz prawidłowego wykonywania swojej pracy, utrzymując tym samym wysoką jakość przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego.

C24_01_2024_28.jpg

Zasady etyki zawodowej zostały zawarte w Kodeksie etyki, które stanowią podstawę do dbania o środowisko biznesowe i prawidłowe wypełnianie swoich obowiązków. Biegli rewidenci powinni kierować się Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants).

W Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych określone zostały podstawowe zasady etyczne dla biegłych rewidentów, które wskazują na uznanie przez profesję swojej odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym.

Podstawowymi zasadami są:

 1. uczciwość – biegły rewident powinien postępować w sposób otwarty oraz uczciwy we wszystkich powiązaniach, zarówno gospodarczych, jak i zawodowych,
 2. obiektywizm – biegły rewident powinien kierować się dbałością oraz tym, żeby konflikty interesów, uprzedzenia czy niepożądane oddziaływanie przez osoby trzecie nie wpływały na wydawane osądy o charakterze gospodarczym lub zawodowym,
 3. należyta staranność oraz kompetencje zawodowe:
  • biegły rewident powinien posiadać i stale uzyskiwać specjalistyczną wiedzę i zawodowe umiejętności na wymaganym poziomie, który zapewni, że klienci czy też zatrudniające go przedsiębiorstwo uzyskają kompetentną i profesjonalną usługę, która oparta jest na najnowszych standardach zawodowych i technicznych, odpowiednim ustawodawstwie,
  • biegły rewident powinien zachowywać staranność i postępować zgodnie ze standardami zawodowymi i technicznymi,
 4. zachowanie poufności – biegły rewident zobowiązany jest do przestrzegania poufności związanej ze wszystkimi uzyskanymi podczas badania informacjami finansowymi w wyniku gospodarczych i zawodowych powiązań,
 5. profesjonalne postępowanie – biegły rewident powinien postępować w zgodzie z aktualnymi regulacjami i odpowiednimi przepisami prawa, powinien on również unikać zachowań, które mogłyby zdyskredytować zawód.

W przypadku badań, przeglądów czy innych usług atestacyjnych – kodeks określa Międzynarodowe standardy niezależności ustanowione poprzez zastosowanie ramowych założeń koncepcyjnych do zagrożeń dla niezależności związanych z tymi zleceniami.

Główną cechą, wyróżniającą zawód biegłego rewidenta jest akceptacja odpowiedzialności, którą przyjmują za ich działania w interesie publicznym. Odpowiedzialność związana z zawodem biegłego rewidenta nie jest ograniczona jedynie do zaspokojenia potrzeb zatrudniającej go organizacji czy też klienta indywidualnego. W związku z tym stworzony Kodeks etyki zawiera wszystkie wymogi i zastosowanie informacji w celu umożliwienia biegłym rewidentom wywiązanie się z obowiązku działania na rzecz interesu publicznego.

Warto zaznaczyć, że konieczność stosowania Kodeksu etyki wynika z przepisów prawa, bowiem w myśl art. 8 pkt 3 ustawy o biegłych rewidentach – biegły rewident jest w szczególności obowiązany:

 • postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
 • stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym;
 • przestrzegać krajowych standardów wykonywania zawodu, wymogów niezależności oraz zasad etyki zawodowej;
 • regularnie opłacać składkę członkowską;
 • przestrzegać uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.

Jednocześnie, w myśl art. 139 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach – podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, które dotyczy m.in. naruszenia zasad etyki zawodowej wynikających z Kodeksu etyki.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.