Efektywność zakupowa - wycena relacji firmy z dostawcami

Dariusz Stronka Kinga Kołata Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01
FiC_55_43.jpg

Przedsiębiorstwa, dążąc do polepszenia wyniku finansowego, powinny poszukać sposobów wpływających nie tylko na zwiększenie sprzedaży, ale także na obniżenie kosztów oraz wzrost sprawności operacyjnej.

W procesie obniżania kosztów znaczenie ma m.in. wartość kosztów dostaw, których obniżenie jest możliwe dzięki zbudowaniu odpowiednich relacji między firmą a jej dostawcą. Jeśli między tymi dwiema stronami istnieją dobre relacje, obie strony mogą na tym zyskać. Dostawca ma zapewniony rynek zbytu oraz regularne płatności ze strony odbiorcy, co znacząco ogranicza ryzyko jego płynności. Odbiorca z kolei może liczyć na określone upusty i rabaty wynikające z dostarczania dostawcy pewnych wartości, co przyczynia się do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa oraz może wpływać na wzrost jego konkurencyjności na rynku.

Ugruntowane relacje z dostawcami stanowią dla przedsiębiorstwa pewną wartość, którą można poddać wycenie. Proponuje się jej przeprowadzenie poprzez nawiązanie do odtworzeniowych metod wyceny. W ten sposób wartość relacji wyznaczona zostaje poprzez szacunek kosztów, jakie musiałyby zostać poniesione na ich zbudowanie. Przy szacunku niniejszych kosztów koszty aktualnie ponoszone przez przedsiębiorstwo są naturalnym punktem odniesienia, jednak nie należy ich zawsze bezkrytycznie przyjmować bez dokonywania korekt. W szczególności jeśli uznajemy, że w pewnym obszarze (np. kosztów magazynowania) dane przedsiębiorstwo wykazuje nieefektywność kosztową, to koszty odtworzeniowe przyjmowane do wyceny powinny być niższe.

Wycena relacji z dostawcami

Wycena wartości relacji z dostawcami polega na oszacowaniu wartościowo korzyści z tego, że przedsiębiorstwo ma dostawców i określoną „historię” współpracy z nimi. Dokonuje się tego poprzez wycenę kosztów i utraconych korzyści, jakie wiązałyby się dla przedsiębiorstwa z pozyskiwaniem na nowo dostawców.

Biorąc powyższe pod uwagę, na wartość wyceny relacji z dostawcami składają się trzy następujące pozycje:

  • koszty związane z pozyskaniem nowych dostawców,
  • dodatkowe koszty ponoszone w początkowej fazie współpracy, a których zwykle przedsiębiorstwo nie ponosi, mając długotrwałe relacje z dostawcami,
  • koszty utraconych korzyści związane z ograniczeniem dochodów firmy w okresie „poszukiwania” dostawców.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

    Źródło: Finanse i Controlling 55/2018

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.