Tokenizacja papierów wartościowych sposobem na pozyskanie kapitału przez spółkę akcyjną

Celem artykułu jest przedstawienie prawnej dopuszczalności tokenizacji papierów wartościowych (obligacji i akcji) oraz jej wpływu na pozyskiwanie kapitału z tego źródła przez spółki akcyjne. Analizie poddano możliwość, w świetle obowiązujących przepisów, nadania ww. papierom technologicznej formy tokenów przy zachowaniu przez nie charakteryzujących je cech, obejmujących m.in.: ich związek z prawem majątkowym, realizację związanych z nimi świadczeń oraz ich zbywalność. Zweryfikowano ponadto ekonomiczną opłacalność tego sposobu finansowania działalności przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę jego zalety i wady.

CiRZ_5_21_42.jpg

Kapitał i źródła jego pozyskiwania

W aspekcie finansowym, na kapitał składają się fundusze powierzone przedsiębiorstwu przez jego inwestorów, czyli właścicieli i wierzycieli¹. Z kolei, w ujęciu bilansowym, kapitały (pasywa bilansu) określają źródła pochodzenia (finansowania) aktywów jednostki². Kapitał pozyskiwany na rynku finansowym (obejmującym rynek kapitałowy i pieniężny) tworzy określoną strukturę rodzajową i czasową, w skład której wchodzą długo- i krótkoterminowe:

  • kapitały własne (pochodzące od właścicieli, np. akcje),
  • kapitały obce (pochodzące od wierzycieli, np. obligacje),
  • kapitały hybrydowe, stanowiące kategorię pośrednią między kapitałami własnymi i kapitałami obcymi (np. obligacje zamienne na akcje).

Pojęcie tokenizacji oraz rodzaje tokenów i ich kwalifikacja prawna

Tokenizacja stanowi formę cyfryzacji (digitalizacji) biznesu. Polega ona na tworzeniu, przy wykorzystaniu zdecentralizowanej technologii blockchain, wirtualnych tokenów funkcjonujących w rozproszonym rejestrze oraz reprezentujących firmowe aktywa i zasoby (np. papiery wartościowe, takie jak obligacje, akcje, waluty, surowce czy nieruchomości).

Wśród tokenów cyfrowych – w zależności od przypisanych do nich uprawnień – wyróżnić można następujące ich kategorie³:

  • użytkowe,
  • płatnicze,
  • inwestycyjne.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM