Uproszczenia w rachunkowości - czy zawsze upraszczają nam życie?

Ustawa o rachunkowości (UoR) przewiduje różnego rodzaju uproszczenia m.in. w sposobie wyceny aktywów, pasywów i ustalaniu wyniku finansowego, jak i w sprawozdawczości – czyli „zawartości” sprawozdania finansowego, a innymi słowy – ujmowaniu w nim różnych zestawień oraz ujawnień.

C24_09_36.jpg

Zwolnienia te mogą być zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe. O tym czy z nich skorzystać, jednostka musi zadecydować sama. Postaram się jednak podsumować charakter tych uproszczeń oraz najczęściej popełniane błędy w zakresie ich stosowania.

Uproszczenia? Ale o co dokładnie chodzi?

Warto w tym miejscu zastanowić się, jak będziemy rozumieć słowo „uproszczenia”. Uproszczeniem może być zarówno podejście wprost wskazane w ustawie o rachunkowości (np. możliwość nieujmowania podatku odroczonego czy odstąpienie od kalkulowania niewykorzystanych mocy produkcyjnych dla podmiotów o określonej wielkości lub brak obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych dla jednostek niepodlegających badaniu), jak i podejście, które jednostka na podstawie art. 4 ust. 4 UoR uznaje za uproszczenie, które nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej w sprawozdaniu finansowym.

O ile ta pierwsza grupa jest dość łatwa do identyfikowania i oceny, tak w przypadku drugiej z nich, bez stwierdzenia, czy mamy do czynienia z „istotnie ujemnym wpływem” nie będziemy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków.

Spójrzmy zatem na definicję istotności, czy coś wniesie do naszych rozważań. Zgodnie z art. 4 ust. 4a UoR, informacje należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników sprawozdań finansowych. Przy czym nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne. Jak widać, ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych wytycznych, jak określić istotność na potrzeby prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań. W praktyce, często jednostki ustalają próg, który wyznacza istotność. Zazwyczaj liczony jest on od przychodów (od 0,3% do 1%), sumy bilansowej (od 0,3% do 1%), kapitałów własnych (1%-2%) czy wyniku brutto (2-5%), rzadziej ustala się stałą kwotę. Jest to pojęcie, które co do zasady każda jednostka powinna zdefiniować i wpisać w swoją politykę rachunkowości. W odniesieniu do tych wartości można już dokonać oceny, czy rzeczywiście dane uproszczenie nie zniekształca sytuacji finansowej i majątkowej jednostki, i czy może ono zostać zastosowane.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.