Bankowa stopa procentowa a struktura kapitałowa przedsiębiorstw w warunkach pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa, niesie za sobą zagrożenie dla wzrostu produktu krajowego brutto oraz kondycji finansowej, determinujących ten wzrost przedsiębiorstw. Dekoniunktura i recesja gospodarcza spowodowana zagrożeniem epidemicznym zwiększa ryzyko utraty przez firmy płynności finansowej, a w konsekwencji rodzi widmo ich bankructwa. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia finansowania przedsiębiorstw za pośrednictwem kapitału obcego w postaci kredytów bankowych.

DiF_40_06.jpg

Niepewność wiąże się ze spadkiem zamówień w efekcie zubożenia społeczeństwa (np. w związku z utratą pracy) i obniżenia popytu na oferowane towary i usługi, zatorami płatniczymi kontrahentów borykających się z trudnościami finansowymi, wzrostem udziału należności przeterminowanych i nieściągalnych, a także wydatkami ponoszonymi na walkę z pandemią i jej skutkami (np. w związku z przestojem w funkcjonowaniu jednostki).

W celu przetrwania i utrzymania się na rynku przedsiębiorcy poszukują odpowiednich, dostosowanych do aktualnych warunków ekonomicznych – źródeł finansowania swojej działalności. Dobór docelowej struktury kapitału, wyznaczony stosowną relacją kapitału własnego i obcego uwarunkowany jest jednak dostępnością i kosztami pozyskania danej kategorii kapitału.

W warunkach aktualnego zagrożenia epidemicznego na szczególną uwagę zasługuje kwestia finansowania przedsiębiorstw za pośrednictwem kapitału obcego w postaci kredytów bankowych. W artykule zaprezentowano mechanizmy i zależności między utrzymywaną – w warunkach pandemii koronawirusa i rosnącej inflacji – na niskim poziomie bankową stopą procentową (będącą instrumentem polityki pieniężnej państwa) a tempem rozwoju krajowej gospodarki oraz skłonnością podmiotów do zadłużania się w formie kredytów bankowych. Omówiono również kwestię odsetek, których wartość określają bankowe stopy procentowe – na gruncie prawa podatkowego i bilansowego.

Pojęcie bankowej stopy procentowej

Bankowa stopa procentowa stanowi kategorię ekonomiczną charakterystyczną dla transakcji realizowanych przez banki w zakresie udzielania kredytów i przyjmowania depozytów. W myśl art. 69 ust. 1 prawa bankowego, w ramach umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy (przedsiębiorcy) na czas oznaczony kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a na kredytobiorcy ciąży obowiązek korzystania z niej na warunkach określonych w umowie oraz zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty. Bankowa umowa kredytowa określa m.in. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany. Uzyskanie kredytu bankowego uwarunkowane jest zdolnością kredytową kredytobiorcy (przedsiębiorcy), rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie (art. 70 ust. 1 prawa bankowego). Z kolei, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 5 prawa bankowego, umowa rachunku bankowego określa m.in. wysokość zastrzeżonego przez jej strony oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku oraz przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty oraz postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek.

Stopa procentowa w transakcjach kredytowych stanowi cenę wykorzystania przez przedsiębiorcę kapitału obcego w formie kredytu bankowego. Cena ta ustalana jest jako relacja procentu do kwoty wypożyczonego kapitału. Stopa procentowa wyznacza zatem wysokość płaconych na rzecz kapitałodawcy (banku) odsetek z tytułu udostępnienia przez niego kapitału z odroczonym terminem zwrotu (spłaty). Drugostronnie, stopa procentowa może stanowić dla przedsiębiorcy wynagrodzenie (rekompensatę) za rezygnację z dysponowania środkami pieniężnymi i zdeponowanie ich na firmowych rachunkach bankowych (rachunkach rozliczeniowych oraz rachunkach lokat terminowych).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 88% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.