Ceny transferowe 2019 - dla kogo szansa, dla kogo wyzwanie?

Paweł Wolany Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01
MC_63_35.jpg

Nowe przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wprowadzają pewne ułatwienia w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, ale równocześnie zwiększają zakres odpowiedzialności członków zarządów podmiotów
powiązanych z tytułu cen transferowych.

Obyś żył w ciekawych czasach

Ministerstwo Finansów przywiązuję dużą wagę do kwestii cen transferowych, upatrując w niej kolejny ważny obszar umożliwiający uszczelnienie systemu podatkowego. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że po niedawnej nowelizacji przepisów o cenach transferowych, jaka miała miejsce w styczniu 2017 r., już po zaledwie dwóch latach wprowadzono całkowicie nowe przepisy w tym zakresie.

Należy zaznaczyć, że nowe przepisy nie stanowią jedynie kolejnej nowelizacji o ograniczonym zakresie. To kompleksowy pakiet nowych przepisów obejmujący zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, nowe rozporządzenia wykonawcze, jak również zmiany dotyczące cen transferowych w ordynacji podatkowej i Kodeksie karnym skarbowym.

Nowa odpowiedzialność członków zarządu

Jedną z nowych, pozornie mało istotnych zmian jest modyfikacja przepisów dotyczących oświadczenia o posiadaniu dokumentacji. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Nowa regulacja zaostrza tym samym dotychczas obowiązujący przepis w tym zakresie. Wymaga bowiem oświadczenia nie tylko, że dokumentacja cen transferowych została przygotowana, lecz również, że ceny w transakcjach są rynkowe.

Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, czyli członek zarządu, a jeżeli organ jest wieloosobowy lub nie da się ustalić kierownika jednostki – oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Osoba składająca podpis musi także podać pełnioną przez siebie funkcję. Oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik. Innymi słowy, uniemożliwiając delegację złożenia oświadczenia na pełnomocnika, ustawodawca zaznacza, że przykłada dużą wagę do złożonego oświadczenia i świadomego stosowania się do przepisów o cenach transferowych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

    Źródło: Finanse i Controlling 63/2019

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.