Controlling i Rachunkowość Zarządcza Wydanie 4/2016 - Business process model and notation
Wydanie 4/2016

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Business process model and notation

Aktualny numer magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” poświęcamy tematowi controlllingu procesowego. Jaka jest jego rola i zadania w przedsiębiorstwie? Czym jest graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych BPMN oraz jakie są jej elementy i zasady tworzenia diagramów? Przyglądamy się aplikacji iGrafx, które służy do modelowania procesów biznesowych za pomocą tej notacji. W środku czytelnicy znajdą wymogi, jakie stawiane są w organizacji w procesie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jako narzędzie nadzoru płynności finansowej jednostki opisujemy rachunek przepływów pieniężnych.

W jaki sposób zarządzać kompetencjami pracowników, dowiemy się z materiału z działu controllingu personalnego. Nie zabraknie również tematów z rachunkowości, tym razem na temat biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W kwietniowym numerze zajmujemy się również controllingiem jednostek medycznych, ewidencją i kalkulacją kosztów oraz wyliczeniem jednostkowego kosztu obsługi pacjenta. Proponujemy również drugi z cyklu materiał o sprawozdawczości w branży hotelarskiej - tym razem o określaniu i podziale kosztów w departamentach pokoje i gastronomia. W środku wiele ciekawych informacji umieszczonych w formie karteczek z dziedziny Excela, leksykonu controllera, rachunkowości oraz diagramów i opisów procesów. W części narzędzi controllera ciekawy artykuł na temat budowania zapytań do bazy danych w języku SQL oraz łączenia się z bazą z poziomu arkusza kalkulacyjnego Excel. Na koniec polecamy dziesięć porad na temat bezpiecznego korzystania z sieci w codziennej pracy. Zachęcamy do korzystania z QR kodów w celu rozszerzenia wiedzy z tematów poruszanych w tym wydaniu magazynu.

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM