Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

5 stycznia 2021 r., ale z mocą od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • terminy składania i wzory:
  • miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,
  • wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc, wraz z wykazem dokumentów załączanych do wniosku;
  • wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej.

Omawiane rozporządzenie zastąpiło przepisy dotychczas obowiązujące w tej sprawie. Regulacje nowego rozporządzenia mają być stosowane okresowo – do dnia 30 czerwca 2024 r. Możliwość okresowego wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych kwalifikowane jest jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, występującym z powodu epidemii COVID-19.

Przypisy / Źródła
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2021 r. poz. 1
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM