Ewidencja czynności dokonywanych między członkami grupy VAT - projekt

MF przygotował projekt rozporządzenia określający zasady prowadzenia ewidencji czynności dokonywanych między członkami grup VAT. Prowadzenie ewidencji w sposób opisany w projekcie będzie wymagane od 1 lipca 2023 r.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. do polskiego porządku prawnego została wprowadzona nowa kategoria podatnika, jakim będzie grupa VAT. Celem instytucji grup VAT jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozwiązanie ma charakter dobrowolny, pozwalając na samodzielną decyzję przedsiębiorstw co do woli skorzystania z niego.

Grupa VAT upraszcza rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększa efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z grupy.

Ewidencja czynności dokonywanych między członkami grupy VAT

Grupy VAT zostały obciążone obowiązkami ewidencyjnymi i informacyjnymi. Prowadzone ewidencje mają umożliwić fiskusowi kontrolę prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych przez grupę VAT. Ma to przeciwdziałać uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT.

Wpisom w ewidencji podlegać będą dane o czynnościach dokonywanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, które to czynności są wyłączone z opodatkowania VAT.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe dane dotyczące wykonywanych czynności, które powinny być wykazane w ewidencji prowadzonej przez członka grupy VAT. Określa też sposób ich wykazywania w przesyłanej ewidencji.

Zakres danych podawanych w ewidencji ma zapewnić organom podatkowym wszystkie niezbędne informacje na temat transakcji, co ma – w założeniach – ograniczyć konieczność składania przez podatników dodatkowych wyjaśnień w toku, prowadzonych w przyszłości przez organ podatkowy ewentualnych czynności weryfikacyjnych (czynności sprawdzających, postępowań czy kontroli).

Organy podatkowe będą mogły zweryfikować transakcje w oparciu o już posiadane dane, wynikające z przesłanej ewidencji. Umożliwi to organom prowadzenie na bieżąco weryfikacji tych danych oraz identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych nieprawidłowości.

Rozporządzenie określa też dodatkowe elementy ewidencji, które mogą być w niej zamieszczone. Są to:

numer telefonu kontaktowego członka grupy VAT lub osoby reprezentującej tego członka,

nazwa systemu teleinformatycznego, z którego jest przesyłana ewidencja,

w przypadku korekty ewidencji – zakres dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

Sposób wykazywania danych w ewidencji został określony w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami ewidencja będzie prowadzona w formacie .xml, kodowanie UTF-8 (z dopuszczalną ilością miejsc po przecinku oraz wymaganym zapisem wartości liczbowych jako ciągu kolejno po sobie następujących cyfr).

Wskazana ewidencja będzie stanowić narzędzie weryfikacji wewnętrznych przepływów w grupie VAT, co bezpośrednio należy wiązać m.in. z możliwością bieżącej kontroli występowania powiązań ekonomicznych w grupie VAT.

Termin wejścia w życie

Rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grup VAT wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. i jest to data skorelowana z datą wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o VAT, wprowadzających tę ewidencję. |

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (nr z wykazu 640) – opublikowany 29 grudnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 0% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.