Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej do wysokości diet przysługujących z tego tytułu pracownikom. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.333.2019.3.AD.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 31 updof nie uważa się za koszty podatkowe kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy podatnik uzyskuje m.in. przychody ze źródeł przychodów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to koszty uzyskania przychodów z tego źródła nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w Polsce. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia m.in. gdy polski przedsiębiorca posiada za granicą swój zakład. W tym przypadku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zakład dla celów rozliczeń podatkowych traktowany jest jako odrębny podmiot, a dochody osiągnięte przez polskiego przedsiębiorcę za pośrednictwem zakładu podlegają opodatkowaniu w państwie położenia tego zakładu, czyli poza terytorium RP.

Kwestia ta ma istotne znaczenie dla możliwości rozliczania w kosztach wydatków związanych z zagranicznymi podróżami odbywanymi przez przedsiębiorcę. Tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i wykonuje swoje usługi na terenie innego kraju, ale nie przez położony tam zakład, przychód osiągany przez niego z tego tytułu podlega opodatkowaniu w Polsce. W takim przypadku przepis art. 23 ust. 1 pkt 31 updof nie znajduje zastosowania, a przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach diety z tytułu podróży odbywanych do innego kraju w celu wykonania tam świadczonych przez siebie usług. Zaliczając diety do kosztów, przedsiębiorca musi pamiętać, że może to robić do wysokości diet przysługujących pracownikowi z tytułu odbycia zagranicznej podróży służbowej.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM