Rachunek przepływów pieniężnych - aktualizacja krajowego standardu rachunkowości

Gyöngyvér Takáts

Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Zaktualizowana wersja KSR 1 nie wnosi istotnych merytorycznych zmian. Jedyna merytoryczna zmiana dotyczy dostosowania treści standardu do zmian dokonanych wcześniej w ustawie o rachunkowości – wprowadzających uproszczenia w zakresie sprawozdawczości mikro i małych jednostek.

Większość dokonanych przez Komitet Standardów Rachunkowości zmian ma charakter techniczny. Dotyczą one zastosowania innego podziału tekstu standardu oraz zaktualizowania podstaw prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie o konsolidacji. Jedyna merytoryczna zmiana wynika ze zmian ustawy o rachunkowości. W ustawie o rachunkowości wprowadzone bowiem zostało uproszczenie zwalniające mikro i małe podmioty z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Po zmianach obowiązek ten obejmuje wszystkie jednostki podlegające obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, z wyjątkiem mikro i małych jednostek. Uproszczenie to zostało uwzględnione w treści standardu.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament
Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.