Controlling wartości przedsiębiorstwa - perspektywa włascicieli Cz. 1

Opracowanie i realizacja strategii zapewniającej wzrost wartości przedsiębiorstwa jest coraz częściej jednym z głównych zadań zarządów firm. Właściciele oczekują, że wszystkie działania zarządu będą podporządkowane maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, jako inwestycji właścicieli i będą pozwalały właścicielom uzyskiwać szybki i oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału. Mimo powszechnej akceptacji takiego zadania zarządu, wciąż brakuje jednoznacznych wytycznych, jakie działania i w jaki sposób ma konkretnie realizować zarząd, by rosła wartość przedsiębiorstwa i docelowo zwrot z inwestycji właścicieli.

CiRZ_9_6.jpg

Nie każde zyskowne działanie w firmie podnosi jego wartość, z perspektywy właściciela, stąd zarówno w teorii, jak i praktyce, wciąż trwa dyskusja:

  • Co to jest wartość przedsiębiorstwa z perspektywy właścicieli?
  • Dlaczego ta wartość jest dla właścicieli ważna w decyzjach inwestycyjnych?
  • Jak tę wartość właściwie ustalić i na jej podstawie skutecznie motywować do pracy w interesie właściciela?
  • Dlaczego z zasady w każdym przedsiębiorstwie występuje różnica pomiędzy osiąganą a oczekiwaną (możliwą do osiągnięcia) wartością przedsiębiorstwa i jak tę różnicę zmierzyć oraz analizować w czasie, z wykorzystaniem controllingowych systemów zarządzania?

Celem artykułu jest próba budowy modelu umożliwiającego wycenę i analizę zmian wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostaną założenia analityczne modelu, które zostaną powiązane w systemie controllingowym. W drugiej części będzie przedstawiony model ilościowy, umożliwiający wycenę i analizę zmian wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli, w arkuszu Excel.

Powiązanie celów właścicieli i zarządów

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management) ma u podstaw następujące założenia:

( 1 ) Przedsiębiorstwo to inwestycja właściciela. Rezygnując z alternatywnej inwestycji rynkowej właściciele firm wybierają inwestycje w przedsiębiorstwo, z którego oczekują rekompensującej z nadwyżką utracone korzyści – stopy zwrotu.

( 2 ) Na dochód z inwestycji właścicieli w przedsiębiorstwo składa się: wzrost rynkowej wartości akcji/udziału i wypłacana dywidenda na akcję/udział.

( 3 ) Nakładem inwestycyjnym właściciela w przedsiębiorstwo jest kapitał założycielski firmy, od którego oczekuje się zwrotu w danym horyzoncie inwestycyjnym i przy danym poziomie ryzyka całkowitego działalności przedsiębiorstwa.

( 4 ) Kapitał właściciela nie jest wnoszony do przedsiębiorstwa za darmo. Jego ceną jest oczekiwana przez właściciela stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, rekompensująca z nadwyżką utracone korzyści z alternatywnych inwestycji rynkowych.

( 5 ) Właściciele nie chcą się osobiście angażować w zarządzanie powołaną firmą. Zatrudniają w tym celu profesjonalny zarząd do zarządzania ich inwestycją.

( 6 ) Właściciele wprowadzają system motywacji dla zarządu, dyscyplinujący do pracy (decyzji), prowadzących do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, z punktu widzenia właścicieli. Zarządy znają oczekiwania właścicieli.

( 7 ) Każde przedsiębiorstwo posiada potencjał wzrostu wartości.

( 8 ) Zarząd powinien dążyć do zmniejszania różnicy (luki wartości) pomiędzy osiąganą a możliwą do osiągnięcia (oczekiwaną) wartością przedsiębiorstwa.

( 9 ) Możliwy jest pomiar luki wartości i rozliczenie zarządu za jej powstanie, utrzymywanie, powiększanie, zmniejszanie.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM