COVID-19 a ceny transferowe

Nastały takie czasy, że bezpieczne prowadzenie biznesu staje się coraz trudniejsze. Nie tylko w kontekście walki o przetrwanie w czasach pandemii, ale także wyzwań stawianych przez nową rzeczywistość podmiotom funkcjonującym w ramach grup podmiotów powiązanych. Wymusza ona próbę odpowiedzi na liczne pytania generowane przez nieznaną wcześniej sytuację oraz stwarza potrzebę weryfikacji przyjętych dotychczas założeń w kontekście funkcjonowania i realizowania transakcji kontrolowanych.

CiRZ_250_17.jpg

Jedno z pierwszych pytań, jakie nasuwa się w związku z nową rzeczywistością, to – czy przyjęta w grupie i dotychczas realizowana polityka cen transferowych pozostaje aktualna, czy nowa sytuacja nie spowodowała, że niektóre jej elementy straciły na aktualności, a co za tym idzie, powinny zostać dostosowane do nowych warunków.

Polityka cen transferowych

Z jednej strony znaczenia nabiera krytyczne podejście do zmian proponowanych przez grupę (mając cały czas na uwadze kierowanie się zasadą ceny rynkowej, z ang. arm’s length principle), a z drugiej, wychodzenie z inicjatywą i propozycjami własnych rozwiązań.

Umowy wewnątrzgrupowe

Przeprowadzona powinna zostać dogłębna analiza obowiązujących umów wewnątrzgrupowych, pod kątem weryfikacji czy nie ma konieczności wprowadzenia w nich zmian mających na celu dostosowanie ich do aktualnej sytuacji rynkowej i ekonomicznej stron transakcji (w postaci zmian dotyczących sposobu rozliczeń czy profilów funkcjonalnych obu stron). Należy również zweryfikować czy umowy takie przewidują możliwość renegocjacji warunków z uwagi na zaistniałe okoliczności (np. klauzula siły wyższej).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM