Efektywne warsztaty kaizen

Jarosław Nowicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
CiRZ_230_38.jpg
Wdrażając filozofię kaizen czy pracując nad doskonaleniem procesów, niezbędna jest sprawna komunikacja pomiędzy członkami zespołów, jak i pomiędzy samymi zespołami. O skuteczności takiej komunikacji musi świadczyć zarówno ustandaryzowana jej forma, jak również elastyczność i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, modyfikacji procesów, ewolucji zespołów, ich kompetencji i doświadczenia. Zwykła codzienna odprawa w celu wymiany wiedzy i doświadczeń nie zapewnia kontrolowanego i trwałego procesu doskonalenia, dlatego też forma warsztatów doskonalenia, a następnie ich realizacja wymagają odpowiedniego przygotowania.

Zataczająca coraz szersze kręgi zarówno w kręgach biznesowych, jak i w życiu prywatnym japońska filozofia ciągłego doskonalenia swój sukces zawdzięcza stosowaniu prostych zasad. Zasady te odnoszą się do fundamentalnych działań, jakimi są dostrzeganie marnotrawstwa (czy to w procesach biznesowych czy w życiu prywatnym) oraz budowanie nawyków jego ciągłej eliminacji. I choć fundamentalne zasady kaizen wydają się być proste i zrozumiałe, ich ciągłe utrzymywanie i dostosowywanie do zmieniających się realiów wymaga konsekwencji w działaniu i niemałego wysiłku dla utrzymania postępu.

Realizacja działań doskonalących wymaga stworzenia zespołu funkcyjnego, który takie działania będzie realizował. Najczęściej taki zespół nie stanowi osobnej jednostki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, jednak jego skład powinien zostać dobrany w umiejętny sposób. Kryteria doboru takiego zespołu zależą od wielu czynników, z czego do kluczowych możemy zaliczyć:

  • Zespołowi musi przewodzić lider, którego wiedza, doświadczenie i zaangażowanie przekazywane są reszcie zespołu bez zakłóceń, który potrafi walczyć o realizację wspólnych ustaleń oraz świetnie zna pozostałych członków zespołu.
  • Stworzenie zespołu ma służyć wzmocnieniu poczucia integracji podejmowanych działań.
  • Wszyscy członkowie zespołu muszą świetnie znać oraz rozumieć cele przedsiębiorstwa, realizowaną wspólnie wizję oraz założenia dotyczące doskonalenia procesów.
  • Zespół musi składać się z pracowników różnych szczebli i różnych specjalizacji, natomiast między nimi nie może funkcjonować ogólnie przyjęta firmowa hierarchia – wspólne cele działania pozostają nadrzędne.
  • Decyzje podejmowane muszą być w pełnym, wspólnym zrozumieniu, często na zasadzie konsensusu, natomiast wdrażane szybko i zdecydowanie.
  • Przepływ informacji w zespole musi być swobodny i nieskrępowany, każdy może wyrazić swoje obawy oraz podważyć status quo obecnej sytuacji.

Mając dwa najważniejsze elementy – cel przedsięwzięcia oraz zespół, z którym będziemy go realizować, można przejść do omówienia planu realizacji warsztatów kaizen. Nim tak naprawdę rozpoczniemy spotkania z zespołem, na których będziemy pracować nad doskonaleniem procesów, niezbędne jest przygotowanie warsztatów. Realizację warsztatów kaizen można z góry podzielić na kilka zasadniczych faz:

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.