Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2018 nr 3/2018 z dnia 2018-03-01
CIRZ_222_06.jpg

Sprawnie zarządzana organizacja funkcjonuje, opierając się na wyznaczonych celach, w sensie organizacyjnym, kadrowym, jakościowym i ilościowym. Każda jednostka gospodarcza jest inna, ma inną kulturę zarządzania, inny sposób na przetrwanie, zarządzanie zasobami i walkę rynkową. Controlling determinuje podejmowanie decyzji zarządczych, dlatego jest jedyny i niepowtarzalny dla danej organizacji. Etapy wdrażania koncepcji też będą różne, biorąc pod uwagę szereg czynników i kryteriów wyboru działania i wdrażania. Controlling to system kierowania, proces sterowania, instrument zarządzania, zbiór metod i sposobów organizowania zasobów przedsiębiorstwa. To specyficzna koncepcja myślenia.

Controlling to całość analityczno-kierowniczych czynności (planistyczno-rachunkowych), których celem jest poprawa kierowania przedsiębiorstwem i które w sensie organizacyjnym mogą być usamodzielnione (delegowane). Controlling uważany jest za narzędzie zwiększania sprawności funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wdrożenie controllingu zmusza kadrę menedżerską do ciągłego uczenia się, zmiany sposobu myślenia i nadążania za otoczeniem.

Controlling to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która traktuje przedsiębiorstwo jako system wzajemnie powiązanych elementów, uwzględniająca jego indywidualny charakter i zmieniające się warunki otoczenia gospodarczego.

H.J. Vollmuth1 definiuje controlling jako „ponadfunkcyjny instrument zarządzania”. Controlling stanowi środek do osiągania założonych celów, zajmuje się koordynacją działań i procesów w przedsiębiorstwie.

Współcześnie wyróżnia się różne koncepcje rozwoju controllingu, a jego główną ideą staje się zbudowanie logicznego systemu, który poprzez integrację różnych elementów strukturalnych jednostki gospodarczej w przekroju ekonomicznym, technicznym, organizacyjnym oraz finansowym będzie determinował menedżerów do podejmowania trafnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym2.

Zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie powinno przyczyniać się do realizacji jego celów, takich jak:

  • poprawa rentowności,
  • płynność finansowa,
  • skuteczna i efektywna realizacja zadań,
  • minimalizacja kosztów prowadzonej działalności,
  • wysoka jakość produktów/usług,
  • sprawna organizacja pracy,
  • etyka/ekologia.

Controlling korzysta z wielu metod i narzędzi, dzięki którym jednostka gospodarcza działa zgodnie z zamierzeniami. Wybrane metody i narzędzia według różnych autorów przedstawiono na rysunku 2.

Aby przedsiębiorstwo funkcjonowało w oparciu o koncepcję controllingu, należy podjąć działania wdrożeniowe. Jest to czasochłonny, żmudny i trudny proces, do którego organizacja powinna się odpowiednio przygotować. Traktuje się go jako przedsięwzięcie organizacyjno-techniczne oraz ekonomiczne, wymagające zaangażowania kierownictwa wyższego i średniego szczebla, jak również pracowników przedsiębiorstwa.

Uwarunkowania metodyczne wdrażania controllingu zostały szeroko opisane, m.in. w książce Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W. Siekierskiego3, z którym powinny się zapoznać osoby zainteresowane wdrożeniem koncepcji controllingu.

Autor przedstawia uwarunkowania metodyczne wdrożenia controllingu wynikające m.in. z doświadczeń J. Goliszewskiego i J. Betlejewskiego. Według J. Goliszewskiego należy wyróżnić kilka etapów, które pozwolą na sprawne wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2018

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.