Windykacja na koszt dłużnika

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą ryzyko napotkania kontrahenta, który nie ureguluje wymagalnych zobowiązań. Powody takich sytuacji są różne. Jednak niezależnie od przyczyny, często jedynym wyjściem okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami takiego postępowania można obciążyć dłużnika. Jak to zrobić?

CIZRZ_7_8_57.jpg

Składowe kosztów windykacji

Podjęcie próby windykacji długów może przebiegać w sposób polubowny, czyli na zasadzie windykacji miękkiej. Polega to na wysłaniu do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty i na próbach podjęcia negocjacji, np. podczas kontaktu telefonicznego. Takie działania nie pociągają za sobą większych kosztów, ale nie zawsze są dostatecznie efektywne.

Co zrobić, gdy dłużnik nie reaguje na pisma wierzyciela i próby kontaktu z jego strony? Jeżeli nie dochodzi do jednoznacznej deklaracji uregulowania należności, konieczne bywa dochodzenie jej na drodze sądowej. Ten rodzaj dochodzenia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia pewnych opłat. Co do zasady, w pierwszej kolejności opłaca je wierzyciel, czyli powód. Mimo to, gdy wygra on sprawę sądową, istnieje duża szansa na odzyskanie tych kwot od dłużnika. Mowa więc o obciążeniu dłużnika kosztami windykacji.

Wśród opłat niezbędnych do uiszczenia w ramach windykacji sądowej zazwyczaj wymienia się:

Opłatę od pozwu, uzależnioną głównie od wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu (określana również jako wps), to po prostu kwota dochodzona w pozwie przez wierzyciela. Proces windykacyjny zazwyczaj ma na celu zasądzenie przez sąd na rzecz powoda kwoty wartości przedmiotu sporu i pozostałych pobocznych należności, takich jak odsetki czy koszty procesu. Wysokość opłaty w sprawach majątkowych, czyli m.in. windykacyjnych, reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Bardzo ważną kwestią jest poprawne wyliczenie i opłacenie pozwu na właściwe konto sądu, ponieważ pozew nieopłacony bądź nienależycie opłacony nie może otrzymać dalszego biegu. Wysokość opłat wygląda następująco w sprawach:

(A) do 500 zł – 30 zł;

(B) ponad 500 zł do 1500 zł – 100 zł;

(C) ponad 1500 zł do 4000 zł – 200 zł;

(D) ponad 4000 zł do 7500 zł – 400 zł;

(E) ponad 7500 zł do 10 000 zł – 500 zł;

(F) ponad 10 000 zł do 15 000 zł – 750 zł;

(G) ponad 15 000 zł do 20 000 zł – 1 000 zł;

(H) ponad 20000 zł wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, ale nie więcej niż 200.000,00 zł.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa, doliczaną tylko wtedy, gdy w sprawie występuje pełnomocnik. Będzie to dotyczyć nie tylko profesjonalnego pełnomocnika, a więc np. adwokata czy radcy prawnego, ale każdego pełnomocnika, który występuje w procesie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której jest on zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty na mocy przepisów szczególnych. Opłata od pełnomocnictwa jest stała i wynosi 17 zł.

Koszty opinii biegłego. Ten wydatek należy uwzględnić w przypadku skomplikowanej sprawy, która wymaga wiedzy specjalistycznej. Wówczas sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego z dziedziny, z której wymagana jest specjalistyczna wiedza. Najczęściej opinia biegłego będzie dotyczyć spraw o nienależyte wykonanie umowy lub w związku z rękojmią. Jednocześnie z zasady nie jest wymagana w sprawach o zapłatę faktury w związku z wykonaną usługą czy dostawą towarów. Z reguły koszty biegłego zatwierdza sąd na podstawie przedstawionego przez biegłego rachunku. Sama płatność za opinię biegłego dzieli się na 2 etapy: najpierw strony uiszczają zaliczkę, a później, po ostatecznym sporządzeniu opinii, płacą pozostałą kwotę. Co istotne, w pierwszym etapie koszty biegłego obciążają obie strony, ale strona przegrywająca ma obowiązek zwrócić koszt biegłego drugiej stronie.

Pozostałe opłaty i wydatki, do których poniesienia zobowiązały się osoby uczestniczące w procesie. Będą to przykładowo koszty przysięgłego tłumaczenia dokumentów czy odpłatne wypisy z rejestrów. W Polsce zarówno KRS, jak i CEIDG nie są rejestrami odpłatnymi, ale w innych krajach, np. Anglii, wypis z rejestru wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za wydanie wypisu z odpowiedniego rejestru.

Koszty postępowania egzekucyjnego, czyli głównie zaliczka na opłatę egzekucyjną i zaliczka na inne czynności komornika, które początkowo ponosi wierzyciel (po skutecznym egzekwowaniu kwoty od dłużnika, koszty te zwraca się wierzycielowi).

Oprócz tego na koszty windykacji, ponoszone przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania sądowego, może składać się honorarium profesjonalnego pełnomocnika, które jest uzależnione od indywidualnych ustaleń.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 58% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.