Jeden, dwa… trzy czynniki? Czyli szybka analiza wrażliwości w MS Excel

Powiedzieć, że Excel jest potężnym narzędziem, to nie powiedzieć nic. W tym programie można wykonywać naprawdę skomplikowane operacje przy użyciu wbudowanych narzędzi. Ale warto pamiętać o tym, że Excel ułatwia również pracę nad tymi nieco prostszymi zagadnieniami.

INFO_24_8.jpg

Jedną z takich kwestii jest możliwość przeprowadzenia analizy wrażliwości za pomocą narzędzia nazywanego Tabelą danych. Zanim jednak zagłębię się w opis korzystania z tej funkcji, kilka słów o samej analizie.

Analiza wrażliwości jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do oceny ryzyka, wykorzystywanym nie tylko w przypadku przedsiębiorstw czy projektów inwestycyjnych. Dzięki niej możliwe jest sprawdzenie, jak wahania pojedynczych zmiennych przekładają się na wynik ostateczny, na przykład inwestycji. Dzięki temu możliwe jest sprawne zarządzanie ryzykiem. W skrócie można ją opisać jako odpowiedź na pytanie, o ile zmieni się wartość zmiennej objaśnianej, jeśli zmienna objaśniająca zmieni się o dany procent. Dlatego w modelowej analizie wrażliwości zmianom poddaje się tylko jeden z czynników, dla którego badamy wpływ na całość przedsięwzięcia.

Dzięki Excelowi nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednej zmiennej. Możemy łatwo przebadać wrażliwość naszego projektu dla dwóch zmiennych. Zaprezentuję to w poniższym artykule. A na sam koniec zastanowimy się, w jaki sposób zbadać wrażliwość trzech zmiennych.

Zacznijmy jednak od czegoś prostego. Przyjmijmy bardzo uproszczoną analizę projektu inwestycyjnego na podstawie wskaźnika NPV. W roku zerowym ponosimy nakłady w wysokości 15 000 zł. Projekt zapewnia nam stałe, coroczne przychody w kwocie 3000 zł przez okres siedmiu lat. Przyjmijmy, że oceniamy tę inwestycję przy zastosowaniu stałej stopy dyskontowej, wynoszącej 4%. Dzięki zastosowaniu funkcji NPV widzimy, że wartość bieżąca przepływów netto dla powyższych założeń wynosi prawie 2900 zł (Rysunek 1).

Poszczególne dane do naszego modelu są wpisywane w pojedynczych komórkach. Stopa dyskontowa zawarta jest w komórce B8, kwota inwestycji początkowej – w komórce B4, natomiast kwota stałego przychodu rocznego pobierana jest z komórki K3.

Załóżmy teraz, że chcemy zbadać wrażliwość naszego projektu na wysokość kwoty inwestowanej. Jak zmieniałaby się wartość NPV, gdybyśmy mogli zainwestować nieco mniej lub trochę więcej środków? Moglibyśmy oczywiście wstawiać kolejne wartości do naszego arkusza i obserwować zmianę wartości funkcji NPV, ale byłoby to działanie wysoce nieefektywne. Dlatego w jednej kolumnie wypiszmy zakładane przez nas poziomy finansowania inwestycji, poczynając od 10 000 zł i zwiększając tę kwotę o 500 zł, aż do poziomu 20 000 zł. Moglibyśmy teraz wpisać we wszystkie komórki obok tych kwot odpowiednio dopasowaną funkcję NPV, ale ponownie – Excel upraszcza nasze życie. Przecież nie zawsze mamy do czynienia z tak prostą funkcją jak NPV, a wpisywanie czy nawet kopiowanie funkcji mogłoby powodować ryzyko pomyłki.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 73% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM