MSSF 9 w czasach COVID-19

Pandemia koronawirusa, z jaką przychodzi się nam zmierzyć, już od początku roku odbija się szerokim echem również w gospodarce. Drastyczne środki zaradcze, jakie zostały wprowadzone w walce z pandemią znacząco zakłóciły działalność w wielu sektorach, co odbiło się na reakcji rynków kapitałowych na całym świecie. Taka sytuacja wpływa również na sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw.

CiRZ_11_31.jpg

Pandemia koronawirusa negatywnie wpływa na zachowanie ciągłości w produkcji oraz w łańcuchu dostaw, która wiąże się m.in. z ograniczeniem dostępności pracowników z przyczyn zdrowotnych. Spadek produkcji powoduje spadek obrotów, przyczyniając się do redukcji zatrudnienia, a niejednokrotnie do upadku firmy. Przy tak niepewnej sytuacji rynkowej mogą zostać wstrzymane inwestycje, wystąpić opóźnienia w płatnościach oraz mogą wystąpić problemy z pozyskaniem finansowania.

W celu ratowania gospodarki i minimalizowania ubocznych skutków pandemii uruchomione zostały programy pomocy publicznej, realizowane w różnej formie, z przeznaczeniem dla wybranych sektorów gospodarki, takich jak m.in. gastronomia, transport lotniczy, turystyka.

Zastosowanie MSSF 9 i wytyczne ESMA

Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, skupiają się na odpowiedniej wycenie instrumentów finansowych, zgodnie z wytycznymi MSSF 9. Celem MSSF 9 jest ustanowienie zasad sprawozdawczości finansowej dotyczącej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, która będzie prezentować przydatne i użyteczne informacje potrzebne użytkownikom sprawozdań finansowych do oceny kwot, rozkładu w czasie i niepewności przyszłych przepływów pieniężnych danej jednostki.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 0% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM