Podatek u źródła (WHT)

Polskie firmy, które dokonują wypłat należności na rzecz zagranicznych podmiotów powinny każdorazowo sprawdzić, czy nie mają obowiązku poboru tzw. podatku u źródła, jako jego płatnicy.

C24_09_32.jpg

Przepisy podatkowe zawierają katalog należności, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, mimo że są wypłacane do zagranicznego podmiotu. Najczęściej będą to dywidendy, odsetki od pożyczek, opłaty licencyjne, wynajem za granicą samochodu, czy zakup usług niematerialnych (np. reklamy w Google czy na Facebooku).

Podatek u źródła – co podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT)

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) opodatkowaniu według stawki 20% podlegają należności osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów, który obejmują m.in. przychody z:

  1. odsetek,
  2. należności licencyjnych, tj. z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
  3. z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
  4. za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
  5. za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  6. z tytułu usług niematerialnych, tj. świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Jeżeli polska firma – podatnik PIT lub CIT wypłaca wynagrodzenie/należności na rzecz zagranicznego podmiotu, to jest tzw. płatnikiem podatku u źródła (WHT). Na polskim płatniku ciąży wówczas obowiązek poboru podatku u źródła od wypłacanych za granicę należności i jego wpłaty do urzędu skarbowego. Ponadto trzeba będzie wypełnić także obowiązki deklaracyjne – wysłać do urzędu deklaracje CIT-10Z, IFT-1 / IFT-1R, IFT-2 / IFT-2R.

Certyfikat rezydencji

Przepisy podatkowe dotyczące obowiązku poboru podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (dalej: UPO), których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Polski płatnik może nie pobierać podatku WHT zgodnie z postanowieniami odpowiedniej UPO lub zastosować preferencyjną (zazwyczaj niższą) stawkę podatku wynikającą z danej UPO.

Jednak warunkiem zastosowania postanowień UPO jest udokumentowanie siedziby zagranicznego podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Podsumowując, jeżeli polski płatnik uzyska od zagranicznego podmiotu, certyfikat rezydencji to:

  1. w przypadku wypłaty odsetek lub należności licencyjnych lub dywidendy na rzecz zagranicznego podmiotu, będzie mógł zastosować niższą stawkę podatku wynikającą z właściwej UPO;
  2. nie będzie w ogóle zobowiązany do poboru podatku u źródła w przypadku wypłat wynagrodzeń za pozostałe tytuły objęte podatkiem u źródła – najczęściej nabyte usługi niematerialne od zagranicznego podmiotu, np. usługi doradcze czy reklamowe (reklama z Google czy na Facebooku).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.