Rezerwa - ujęcie księgowe i biznesowe

Jednym z podstawowych elementów zobowiązań i pasywów są rezerwy, które tworzymy w ściśle określonych warunkach. Rezerwy są szczególnie ważne, również ze względu na dynamiczną sytuację za naszą wschodnią granicą, dlatego warto przyjrzeć się bliżej sposobom tworzenia rezerw, jak również sprawdzić, czy robimy to prawidłowo i zgodnie z prawem. Musimy też myśleć o dwóch podejściach do rezerw – rachunkowym i biznesowym, są one w pewnych momentach zbieżne.

MC_81_4.jpg

Jesteśmy jeszcze w trakcie okresu sprawozdawczego, część przedsiębiorców dzięki rozporządzeniu ministerstwa finansów ma wydłużony termin na złożenie sprawozdania finansowego. W bieżącym roku, tak jak w poprzednim, ze względu na pandemię postanowiono przedłużyć okres sprawozdawczy o 3 miesiące i czas na sporządzenie sprawozdań jest do 30 czerwca 2022 r. Stąd temat artykułu jest obecnie jak najbardziej na czasie.

Rezerwa w ujęciu praktycznym

Ustawa o rachunkowości (art. 35d), a także Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 i Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 ściśle określają obowiązek tworzenia rezerw. Nie jest to dość dowolne działanie jednostki, kierownik jednostki musi podjąć taką decyzję wraz z działem rachunkowym. W kwestiach regulacyjnych wywiera się duży nacisk na ostrożnościowe podejście do kwestii rezerw, tak żeby nadmiernie nie nadwyrężać wyniku finansowego jednostki. Co to jest rezerwa? Zgodnie z art. 35d UoR rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa zdarzenia przyszłe, które w przyszłości mogą powodować konieczność poniesienia wydatków z majątku jednostki. Ważna jest również możliwość ich wiarygodnego oszacowania, w szczególności, jeżeli dotyczą bieżących transakcji, w tym udzielonych gwarancji, poręczeń i operacji kredytowych, bądź też skutków postępowania sądowego. Drugim obszarem, według ustawy o rachunkowości, jest tworzenie rezerw związanych z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym jednostki. Ustawa jasno określa, że takie rezerwy należy stworzyć, jeżeli jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia takiej procedury lub zawarła już umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, lub plany restrukturyzacji w wiarygodny sposób pozwalają oszacować wielkość przyszłych zobowiązań. Rezerwy ujmujemy odpowiednio w określonych pozycjach rachunku wyniku, takich jak pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe czy też straty nadzwyczajne (aktualnie brak takiej pozycji w formatach sprawozdawczych firm z sektora prywatnego, cały czas istnieje taka pozycja w rachunkowości bankowej i ubezpieczeniowej).

Rezerwę, zgodnie z Krajowymi Standardami Rachunkowości, tworzymy tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są zapisane w rozporządzeniu warunki. Rezerwę tworzy się wyłącznie wtedy, gdy: a) na jednostce ciąży obecny obowiązek świadczenia (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych, b) jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, c) możliwe jest wiarygodne oszacowanie kwoty wykonania obowiązku.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.