Wycena aktywów w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym, jak i w gospodarce. Już od dawna otoczenie gospodarcze nie zmieniało się tak dynamicznie. Odzwierciedlenie tych zmian w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym może być zatem dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ pandemii przy wycenie poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa.

CiRZ_1_21_34.jpg

Pandemia w różnym stopniu wpływa na poszczególne branże. Kondycja spółki w dobie pandemii zależy w głównej mierze od branży, w jakiej działa, ale również od działań podjętych przez kierownictwo oraz aktywów i zobowiązań, jakie posiada. Pod kątem sprawozdawczości kluczową kwestią w związku z pandemią jest ocena założenia kontynuacji działalności, jej wpływ na wycenę bilansową, ustalenie wyniku oraz zakres ujawnień w informacji dodatkowej. Rzetelne przedstawienie kondycji spółki w czasie pandemii wymaga śledzenia działań regulatorów ESMA i KNF oraz obecnie dynamicznych zmian w przepisach.

Założenie kontynuacji działalności

Jedną z istotnych kwestii okresowego raportowania jednostki jest założenie kontynuacji działalności. W obecnej sytuacji panującej pandemii oraz nieprzewidywalności rozwoju sytuacji, taka ocena może być znacznie trudniejsza. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności jest robiona na dzień publikacji sprawozdania. Przy ocenie nie da się przewidzieć przyszłości, ale dla uzyskania zasadnej pewności jest określenie kondycji finansowej jednostki na dany moment. Pomocna w tej sytuacji może być również analiza bieżącej i oczekiwanej rentowności.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM