Zwrot podatku VAT – standardowe terminy

Wraz z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Ładem – od 1 stycznia 2022 roku, ustawodawca postanowił o wprowadzeniu udogodnienia potocznie zwanego tzw. szybkim zwrotem VAT, który jest nowym – 15-dniowym terminem zwrotu podatku VAT, przewidzianym dla tzw. podatników bezgotówkowych. W artykule zaprezentowane zostały warunki, jakie są niezbędne do spełnienia, aby skorzystać ze zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT w ciągu 15 dni.

cirz_270_22.jpg

Do tej pory w polskim prawie podatkowym funkcjonowały podatkowe grupy kapitałowe, które mogły wspólnie rozliczać podatek dochodowy. Brak możliwości wspólnego rozliczania podatku VAT sprawiał, że Polska jako kraj jest mniej konkurencyjnym państwem do inwestowania, gdyż tego typu rozliczenia są co do zasady europejskim standardem, który bardzo ułatwia rozliczanie kwestii podatkowych. Tworzenie grup VAT będzie bardziej dostępne aniżeli przy grupach CIT, bowiem przy tworzeniu grup VAT nie będzie występował limit minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Również zmniejszone będzie kryterium udziałowe – wyniesie ono 50%, nie zaś 75% jak w przypadku grup CIT.

Kto może utworzyć grupę VAT?

W myśl ustawowej definicji – grupa VAT to grupa podmiotów, które są powiązane finansowo, ekonomicznie, organizacyjnie oraz są podatnikami podatku VAT.

W myśl art. 15a ust. 2 ustawy o VAT w skład grupy VAT mogą wchodzić wyłącznie podmioty, które: posiadają siedzibę na terytorium kraju, czyli w Polsce lub nie posiadają siedziby w Polsce, ale na terytorium Polski znajduje się ich oddział, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą – członkiem grupy VAT może być taki oddział.

Istotnym jest fakt, iż podmioty należące do grupy muszą spełniać jednocześnie wszystkie trzy warunki powiązań, które zostały wymienione w art. 15a ust. 3-5 ustawy o VAT.

powiązanie finansowe – występuje jeśli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy;

powiązanie ekonomiczne – oznacza taki sam charakter głównej działalności członków grupy lub uzupełnianie się i współzależność prowadzonej działalności czy też prowadzenie działalności w całości lub w dużej mierze wykorzystywanej przez członków grupy;

powiązanie organizacyjne – przejawia się w tym, że prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio podmioty w grupie VAT znajdują się pod wspólnym kierownictwem lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Powiązania finansowe, ekonomiczne oraz organizacyjne muszą istnieć w trakcie zawiązywania grupy VAT oraz trwać nieprzerwanie przez okres na jaki grupa VAT została powołana do życia.

Grupa VAT po jej zawarciu nie może zostać rozszerzona ani pomniejszona o inne podmioty. Warto również wspomnieć, iż jeden podmiot może być członkiem jednej grupy VAT (nie może należeć do dwóch różnych grup).

Powiązania w grupie VAT na przykładach

Przykład 1

Firma ABC produkuje części zamienne oraz współpracuje z firmą BCA, która jest producentem samochodów i kupuje części od firmy BCA. Pomiędzy firmami wystąpi powiązanie ekonomiczne, gdyż, firmy BCA i ABC są od siebie zależne, ponieważ produkcja firmy BCA jest niezbędna do działań firmy ABC.

Przykład 2

Jeśli w skład grupy VAT, którą założy firma ABC oraz BCA z przykładu nr 1, chciałaby wejść firma CBA, która jest samochodowym dealerem, to czy byłoby to możliwe przy założeniu, że prowadzi ona działalność handlową, a nie produkcyjną jak dwie pozostałe jednostki? W tym przypadku również wystąpi powiązanie ekonomiczne, pomimo tego, że charakter prowadzonej działalności przez firmę CBA jest inny niż pozostałych dwóch członków grupy, to w dalszym ciągu są one od siebie współzależne. Dodatkowo od sprzedaży prowadzonej przez firmę CBA w dużej mierze zależy wysokość przychodów firmy ABC i BCA.

Ustawodawca przewidział trzy podstawowe terminy dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym:

( 1 ) Termin podstawowy – jest to 60 dni od dnia złożenia JPK VAT. Przy określaniu tego terminu zwrotu rodzaj dokonywanych przez podatnika zakupów nie ma znaczenia. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju (transakcja nie jest opodatkowana w Polsce). W tym przypadku warunkiem otrzymania zwrotu VAT w terminie 60 dni jest złożenie umotywowanego wniosku. W przypadku zaistniałych wątpliwości co do zasadności zwrotu, w myśl z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, przy podstawowym okresie zwrotu 60 dni organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu. Organ podatkowy przedłuża termin zwrotu zawsze w formie postanowienia.

( 2 ) Termin przedłużony – jest to 180 dni od dnia złożenia JPK VAT. Jeżeli podatnik za dany okres rozliczeniowy nie wykaże żadnej sprzedaży (nawet nieopodatkowanej), a jedynie zakupy, w związku z którymi w okresie rozliczeniowym powstanie jedynie podatek naliczony – to urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku do 180 dni.

( 3 ) Termin skrócony – jest to 25 dni od dnia złożenia JPK VAT. Podatnik ma prawo do starania się o zwrot VAT w terminie przyspieszonym, pod warunkiem, że wszystkie faktury wykazane w ewidencji JPK VAT są opłacone. Koniecznym jest również dołączenie do deklaracji wniosku z uzasadnieniem skróconego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Złożenie wniosku o przyspieszony zwrot podatku w terminie późniejszym niż termin złożenia JPK VAT może stanowić dla organów podatkowych podstawę do odmowy dokonania zwrotu w terminie 25 dni.

Zmiany w kwestii zwrotu VAT w związku z Polskim Ładem

Wraz z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Ładem – od 1 stycznia 2022 roku, ustawodawca postanowił o wprowadzeniu udogodnienia potocznie zwanego tzw. szybkim zwrotem VAT, który jest nowym – 15-dniowym terminem zwrotu podatku VAT, przewidzianym dla tzw. podatników bezgotówkowych.

Nadrzędnym celem jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego oraz ograniczenie transakcji przeprowadzanych w szarej strefie, proponowane przez ustawodawcę korzyści podatkowe przewidziane są dla podatników stosujących płatności bezgotówkowe. Preferencja podatkowa skróciłaby termin zwrotu podatku VAT do 15 dni, aby jednak skorzystać z tej możliwości – należy łącznie spełnić szereg warunków, które zostały określone w nowych przepisach ustawy o VAT.

Podatnikiem bezgotówkowym, który może skorzystać z preferencyjnych zasad szybkiego zwrotu VAT, zgodnie z założeniami projektu są przedsiębiorcy, którzy spełniają określone w przepisach ustawy warunki:

80% klientów stanowią konsumenci,

co najmniej 25% obrotu jest sprzedażą detaliczna,

co najmniej 65% sprzedaży odbywa się bezgotówkowo.

Weryfikacja statusu podatnika bezgotówkowego będzie weryfikowana przez KAS poprzez zestawienie informacji z kas online z plikami JPK_V7.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 43% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.