Zarządzanie finansami w projektach

Projekty to ostatnio bardzo popularne pojęcie używane w różnych kontekstach, sytuacjach i dziedzinach. Ważnym aspektem projektu jest jego wymiar finansowy związany z zarządzaniem finansami projektu, obejmujący m.in.: sporządzenie budżetu projektu, monitorowanie kosztów projektu w trakcie jego realizacji, informowanie o zagrożeniach, oszczędnościach i ryzykach.

INFO_32_8.jpg

Z definicji projekt jest tymczasowym przedsięwzięciem, który ma na celu stworzenie unikalnej usługi lub produktu, gdzie charakterystyka tymczasowości określa, że to przedsięwzięcie ma bardzo ściśle określony początek i koniec, zaś unikalność oznacza, że usługa lub produkt w zauważalny sposób jest całkowicie inna niż wszystkie podobne usługi bądź produkty. Główne cechy projektu to: cel, niepowtarzalność, złożoność, określoność, zmienność, zaangażowanie zasobów ludzkich, ograniczoność czasowa1.

Projekt ma szczegółowo określone terminy dotyczące nie tylko projektu jako całości, ale każdego zadania w nim wykonywanego. Służy temu plan lub harmonogram projektu.

Projekty często występują pod różnymi nazwami, np.: przedsięwzięcie, zmiana, inwestycja, restrukturyzacja, reorganizacja, wdrożenie, uzdrowienie sytuacji, wprowadzenie produktu na rynek. Projekty są również kojarzone z projektami związanymi z pozyskaniem środków finansowych z funduszy UE.

Ważnym aspektem projektu jest jego wymiar finansowy związany z zarządzaniem finansami projektu obejmujący m.in.: sporządzenie budżetu projektu, monitorowanie kosztów projektu w trakcie jego realizacji, informowanie o zagrożeniach, oszczędnościach i ryzykach.

Budżet projektu

Budżet projektu jest planem finansowym realizacji projektu umożliwiającym pomiar wykonania projektu w kategoriach finansowych. Określany jest także jako podział kosztów, przedstawiony w tabelach, na użytek działań realizowanych w projekcie.

Budżet projektu jest jednym z podstawowych dokumentów projektu; pełni funkcję wewnętrzną, określając możliwości i ograniczenia finansowe, które powinny być brane pod uwagę podczas realizacji.

Budżet projektu sporządzany jest na okres realizacji przedsięwzięcia, czas ten może być podzielony – w zależności od potrzeb na okresy roczne, kwartalne, miesięczne lub tygodniowe. Budżet może przedstawiać strukturę kosztów w kilku wymiarach: rodzajowym, nośników kosztu, a także miejsc ich powstania.

Zanim przystąpimy do realizacji projektu, trzeba oszacować jego koszty według poszczególnych zadań projektowych.Etapu tego nie można bagatelizować, ponieważ w trakcie realizacji projektu może się okazać, że odchylenia są zbyt duże, a opracowany budżet projektu nierealny. Podczas określania prognozy zakłada się, że podane kwoty mogą ulec zmianie, co należy uwzględnić przy szacowaniu, tak aby budżet był realny.

W metodyce PRINCE2 budżet projektu jest określany jako „zaplanowane koszty zaangażowanych w projekt zasobów (wraz z innymi kosztami), oszacowane na potrzeby stworzenia planu projektu”.

Budżet projektu według PRINCE2 powinien uwzględniać:

  • koszty czynności wytworzenia i sprawdzenia produktów specjalistycznych,
  • koszty czynności zarządzania projektem,
  • budżet zarządzania zmian (opcjonalnie),
  • budżet zarządzania ryzykiem (opcjonalnie),
  • tolerancję kosztów.

W przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE szczegóły dotyczące budżetu projektu określają wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz dokumentacja konkursowa.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 69% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.