Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Może nastąpić z jakiegokolwiek powodu i w każdej chwili. Należy jednak upewnić się, czy jako przedsiębiorca możemy wnioskować o zawieszenie działalności, jakie warunki muszą zostać spełnione oraz jakie są konsekwencje takiej decyzji.

CiRZ_2_21_36.jpg

Należy jednak uwzględniać szczegółowe warunki zawieszenia działalności gospodarczej określone w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, dalej „Prawo przedsiębiorców”) oraz przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jak bardzo aktualne jest obecnie tytułowe zagadnienie pokazują dane z comiesięcznych raportów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „CEIDG”) dotyczących ilości wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej złożonych przez samych tylko przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak wynika z tych raportów, 11 338 w lipcu 2020 r., 19 868 w sierpniu 2020 r. i aż 24 840 przedsiębiorców we wrześniu 2020 r. złożyło taki wniosek do CEIDG1. Dane te jednoznacznie wskazują, że ilość składanych wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej z miesiąca na miesiąc zwiększa się, na co wpływ ma niewątpliwie trudna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa w Polsce.

Kto może wnioskować o zawieszenie działalności gospodarczej?

O zawieszenie działalności gospodarczej możne wnioskować każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Prawa przedsiębiorców, tzn. każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Typowymi przykładami osób prawnych będących przedsiębiorcami są spółki kapitałowe, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, lecz mające zdolność prawną, to z kolei przede wszystkim osobowe spółki handlowe, czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa przedsiębiorców są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM