Analiza bankructwa z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości

Bankructwo podmiotu gospodarczego jest wydarzeniem bolesnym zarówno dla niego samego, jak i dla jego otoczenia. Gospodarka bowiem to sieć powiązań i naczyń połączonych, i nagły problem w jednym z jej obszarów działa na pozostałe – zwłaszcza na otoczenie bliskie bankrutującego przedsiębiorstwa.

MC_73_31.jpg

Problem bankructwa – zwłaszcza w dobie kryzysów, choćby takich jak obecna pandemia wirusa SARS-CoV-2 – w gruncie rzeczy koncentruje się wokół kwestii związanej z możliwością regulacji zobowiązań oraz stabilności zasilania podmiotu gospodarczego w kapitały niezbędne do jego funkcjonowania. W związku z tym diagnoza możliwości bankructwa podmiotu gospodarczego musi odbywać się na kilku płaszczyznach:

 1. analizie płynności finansowej – czyli zdolności do regulowania zobowiązań,
 2. analizie stabilności majątku oraz źródeł jego finansowania,
 3. badaniu możliwości generowania korzyści ekonomicznych w postaci zysku i jego kasowej obsługi,
 4. kierunku i sposobów podziału wyniku finansowego.

Problem analizy czy też predykcji możliwości upadłości podmiotu gospodarczego jest obszarem zainteresowania m.in. dla1:

 • kierownictwa jednostki jako ważnego powodu do podejmowania decyzji gospodarczych,
 • banku, który musi zweryfikować sytuację przedsiębiorstwa przed udzieleniem mu kredytu,
 • biegłego rewidenta – podczas dokonywania rewizji sprawozdania finansowego,
 • inwestorów i analityka finansowego podczas podejmowania decyzji o lokowaniu środków na rynku kapitałowym,
 • organizacji gospodarczych i instytucji zajmujących się oceną sytuacji gospodarki.

Jak zatem widać, jest to temat szeroki i dotyczy rozległego grona interesariuszy przedsiębiorstwa, które może być dotknięte kwestią zagrożenia upadłością (lub upadłości). Współcześnie dynamicznie zmieniająca się gospodarka wymaga stosowania szybkich metod weryfikacji prawdopodobieństwa bankructwa podmiotu gospodarczego. W głównej mierze do narzędzi, które obecnie są stosowane w tego typu działaniach (lub są rozwijane) należą2:

 • jednowymiarowe metody wskaźnikowe,
 • wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna,
 • modele logitowe oraz probitowe,
 • model prawdopodobieństwa liniowego,
 • drzewa decyzyjne,
 • systemy eksperckie,
 • modele hazardu,
 • prognozowanie matematyczne,
 • zastosowanie teorii zbiorów rozmytych i przybliżonych,
 • sieci neuronowe.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM