Wycena maszyn i urządzeń - case study

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
CiRZ_230_8.jpg
Wycena maszyn i urządzeń – mimo że z pozoru jest łatwym zadaniem – może nastręczać licznych trudności. Szczególnie dotyczy to urządzeń wchodzących w skład tzw. megaukładów technicznych oraz nietypowych sprzętów wykonywanych na zamówienie, które stanowią przeważającą część w wielu zaawansowanych technologicznie firmach produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono dwie najczęściej wykorzystywane metody ich wyceny, a więc metodę odtworzeniową oraz dochodową.

W ujęciu definicyjnym wycena to proces polegający na określeniu wartości przedmiotu wyceny w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu odpowiednich metod wyceny. W tym kontekście istotną kwestią jest określenie definicji wartości oraz standardu wartości. Według słownika języka polskiego wartość oznacza „ile coś jest warte pod względem materialnym”1. Dążąc zatem do wyznaczenia wartości przedmiotu wyceny, zmierza się do ustalenia jego wartości (lub inaczej – ile warto byłoby za niego zapłacić). „Standard wartości określa natomiast strony rzeczywistej lub hipotetycznej transakcji oraz warunki jej zawierania. Standard wartości definiuje poszukiwaną w procesie wyceny kategorię wartości”2.

Przytoczona wyżej definicja wyceny podkreśla wagę doboru odpowiedniej metody. Celem dokonania optymalnego wyboru istotna jest odpowiedź na pytanie, jaką funkcję ma pełnić dana wycena. Podstawowymi funkcjami wyceny są:

  • Funkcja doradcza – polega na dostarczeniu niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kupna/sprzedaży oraz innymi decyzjami zarządczymi. Funkcja ta umożliwia także ustalenie wartości granicznych, a więc maksymalnej lub minimalnej ceny, za jaką warto sprzedać lub nabyć przedmiot wyceny.
  • Funkcja argumentacyjna – polega na dostarczeniu informacji o przedmiocie wyceny i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową w prowadzonych negocjacjach.
  • Funkcja mediacyjna – polega na dostarczeniu niezbędnych informacji dotyczących wartości przedmiotu wyceny w przypadku transakcji kupna-sprzedaży, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne.
  • Funkcja zabezpieczająca – polega na dostarczeniu informacji dotyczących wartości przedmiotu wyceny w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości.
  • Funkcja informacyjna – polega na dostarczeniu uzyskanych w procesie wyceny informacji dla potrzeb zarządzania.

Wartość maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstwa a wartość rynkowa maszyn i urządzeń

Dokonując wyceny maszyn i urządzeń, należy w pierwszej kolejności ustalić cel wyceny. Zasadniczo wyceny urządzeń dokonuje się na potrzeby przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży lub na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Chcąc dokonać wyceny w pierwszej sytuacji, najbardziej odpowiednią metodą jest metoda rynkowa, której istotą jest określenie wartości transakcyjnej sprzętu o analogicznych parametrach i analogicznym poziomie zużycia. Chcąc ustalić wartość maszyny lub urządzenia dla firmy, istotne jest określenie, jaką wartość generuje ów przedmiot dla przedsiębiorstwa, a więc jaką wartość generuje jako składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym celu stosuje się metodę dochodową. W dalszej części artykułu omówione zostaną obie koncepcje wyceny maszyn i urządzeń.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.