Cztery kwalifikacje z zakresu rachunkowości włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

CIRZ_10_2020_04.jpg

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) zostały włączone cztery kwalifikacje rynkowe z zakresu rachunkowości. Mowa o następujących kwalifikacjach:

  • wspomaganie obsługi procesów księgowych,
  • obsługa procesów księgowych,
  • zarządzanie procesami księgowymi,
  • zarządzanie procesami płacowymi.

Kwalifikacja „wspomaganie obsługi procesów księgowych” skierowana jest do osób posiadających umiejętność wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Kwalifikacja „obsługa procesów księgowych” potwierdza umiejętność wykonywania zadań dotyczących samodzielnego dokumentowania i ewidencjonowania powszechnie występujących operacji gospodarczych.

Natomiast kwalifikacja „zarządzania procesami księgowymi” potwierdza umiejętność wykonywania złożonych zadań oraz rozwiązywania nietypowych problemów wynikających z zarządzania procesami księgowymi w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach.

Kwalifikacja z zakresu płac „zarządzanie procesami płacowymi” skierowana jest do osób uczestniczących w procesie strategicznego kształtowania w zakładzie pracy polityki wynagradzania oraz posiadających umiejętność rozwiązywania złożonych problemów dotyczących polityki płacowej.

W ramach poszczególnych etapów procesu włączania niniejszych kwalifikacji rynkowych do ZSK Minister Finansów przeprowadził konsultacje z zainteresowanymi środowiskami, zasięgnął opinii specjalistów w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, powołał zespół ekspertów do przedstawienia rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do poszczególnych kwalifikacji, jak również wystąpił do Rady Interesariuszy o opinię w sprawie prawidłowości przypisania (do kwalifikacji) poziomu Polskie Ramy Kwalifikacji. Opinie przekazane w ramach konsultacji wskazywały na ogólną potrzebę włączenia przedmiotowych kwalifikacji do ZSK, jako ważnego elementu profesjonalizacji i podwyższania jakości usług świadczonych w obszarze rachunkowości. Kierując się aprobatą uczestników konsultacji społecznych, ekspertów, Rady Interesariuszy, podjął decyzję o włączeniu do ZSK poszczególnych kwalifikacji rynkowych.

Kwalifikacje włączone do ZSK mogą być nadawane wyłącznie przez podmioty wskazane przez właściwego ministra. W przypadku kwalifikacji z zakresu rachunkowości jest to Minister Finansów. Podmiot, który chce zostać instytucją certyfikującą, musi spełnić określone warunki, w tym: kadrowe, organizacyjne i materialne oraz musi stosować wewnętrzny system zapewnienia jakości. Na portalu ZSK (www.kwalifikacje.gov.pl) znajduje się informacja o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania włączonych kwalifikacji rynkowych, a także szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać taką instytucją certyfikującą.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM