Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Kryzys gospodarczy, wywołany epidemią COVID-19, w znacznym stopniu ograniczył możliwości finansowe firm. Niższe możliwości produkcji, spadek poziomu sprzedaży, czy też narastające zatory płatnicze, przed niejednym przedsiębiorcą postawiły trudne pytanie: w jaki sposób zapłacić w terminie należne podatki?

CiRZ_250_19.jpg

Dotychczasowe rozwiązania, zwane potocznie tarczą antykryzysową, jedynie w ograniczonym zakresie wychodziły naprzeciw potrzebom podatników. Wskazać tutaj należy:

( 1 ) odroczenie terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych do 1 czerwca 2020 r.;

( 2 ) zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za 2020 r.;

( 3 ) odroczenie terminu wpłaty pobranego przez płatników podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.;

( 4 ) możliwość umorzenia bądź odroczenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przez rady gmin, dla poszczególnych grup podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje COVID-19;

( 5 ) skrócenie z 90 do 30 dni okresu, w którym wierzytelność musi być nieuregulowana, by wierzyciel mógł skorzystać z tak zwanej „ulgi na złe długi” w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych;

( 6 ) możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych zapłaconych kar umownych i odszkodowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19;

( 7 ) przedłużenie terminów do złożenia informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych;

( 8 ) odroczenie terminów dotyczących raportowania MDR.

Niemniej, nie można tracić z pola widzenia instytucji, które od wielu lat istnieją w polskim systemie prawa podatkowego i, jak wskazuje praktyka, sprawdzają się bardzo dobrze. Wśród tych możliwości wskazać należy na:

( 1 ) odroczenie terminu zapłaty podatku albo zaległości podatkowej;

( 2 ) rozłożenie na raty podatku albo zaległości podatkowej;

( 3 ) umorzenie zaległości podatkowej.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM