Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych dywidend - teoria i praktyka

Wycena akcji to jedno z najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych zadań, dodatkowo obciążone dużym stopniem niepewności co do uzyskanych wyników. Istnieje kilka popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa, a jedną z nich jest metoda zdyskontowanych dywidend stosowana powszechnie przez banki inwestycyjne, domy maklerskie oraz niezależnych analityków finansowych. Metoda ta stanowi dla analityków dobry wstęp (zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa) do wyceny kapitału własnego oraz szacowania wartości akcji spółki ze względu na swoją prostotę, spójność oraz metodologiczną poprawność, czego nie można powiedzieć o niektórych metodach wyceny.

C24_09_43.jpg

Istota dywidendy oraz możliwości jej prognozowania

Dywidenda pieniężna to część zysku netto, która po decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/
/Zgromadzenia Wspólników jest przeznaczona dla nich do podziału. Stanowi ona prawo właścicieli do udziału w zysku netto spółki kapitałowej, lecz spółka nie ma prawnego obowiązku wypłacania dywidendy. Dywidenda może co prawda przyjmować formę rzeczową, lecz wypłata pieniędzy jest podstawową formą stosowaną w praktyce. Szacuje się, że około 60 wielkich korporacji amerykańskich wypłaca dywidendę na koniec każdego kwartału nieprzerwanie od końca XIX wieku – mowa tu np. o Procter & Gamble, Coca-Cola czy General Electric.

Politykę dywidend oraz jej prognozowanie wiąże się zwykle ze stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału, kosztem kapitału oraz fazą cyklu życia firmy. Z rozważań teoretycznych można wyróżnić kilka kluczowych wniosków w kontekście prognozowania dywidend:

  1. Prognozy dywidend zawsze zawierają wiele uproszczeń oraz założeń, które szybko mogą ulec zmianie. Jest to typowy problem każdego modelu i metody wyceny. Trudne do utrzymania w dłuższym okresie założenia to przykładowo brak finansowania spółki ze źródeł zewnętrznych czy stała wysokość stopy zwrotu oraz kosztu kapitału.
  2. W przypadku spółek znajdujących się w stanie statycznej równowagi, polityka dywidend nie ma wpływu na wartość akcji. Sytuacja ta ma miejsce w spółkach, w których stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału jest identyczna z jego kosztem.
  3. Spółki schyłkowe powinny wypłacać dywidendy. Jeśli przedsiębiorstwo nie realizuje projektów inwestycyjnych o stopie zwrotu z zainwestowanego kapitału powyżej jego kosztu, to powinno ono wszelkie zyski wypłacać właścicielom. Warto podkreślić, że podobne podejście do spółek schyłkowych należy przyjąć w przypadku spółek dojrzałych, a nawet takich na etapie rozwoju, jeśli w najbliższych latach nie przewiduje się projektów inwestycyjnych.
  4. Spółki wzrostowe nie powinny wypłacać dywidend. Mowa tu o spółkach, w których stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższa koszt kapitału. W tym wypadku spółka powinna reinwestować zyski.

Wspierając rozważania teoretyczne warto dodać też kilka konkluzji wynikających z ponad 50-letniej analizy dywidend i wzrostu zysków spółek należących do S&P 500 w Stanach Zjednoczonych:

  1. Dywidendy podążają za zyskami, a wzrost zysków powoduje w następnych latach wzrost dywidend. Spadek zysków z kolei pociąga za sobą czasami, lecz nie zawsze, spadek dywidend.
  2. Przedsiębiorstwa z niechęcią obniżają dywidendy, kiedy spadają ich zyski, natomiast starają się utrzymywać poziom dywidend na stałym poziomie, oczekując wzrostu zysków w przyszłości. To prowadzi z kolei do mniejszej zmienności w kształtowaniu się dywidend, w stosunku do zmieniających się zysków.
  3. Zanotowano znaczne różnice w polityce dywidendy w zależności od cyklu życia firmy (oraz wynikających z tego różnic w tempie wzrostu), generowanej gotówki oraz atrakcyjnych projektów inwestycyjnych.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 69% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.