MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana - teoria, praktyka i porównanie do polskich standardów

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana to jeden z tych standardów, który bardzo precyzyjnie określa kryteria dot. ujmowania aktywów jako przeznaczonych do sprzedaży. Wprowadza on także pojęcie działalności zaniechanej. Choć są to aspekty nieszczególnie często spotykane, to warto wiedzieć, jakie podejście księgowe należy zastosować według MSSF 5.

C24_11-12_2023_72.jpg

MSSF 5 – podstawowe informacje oraz cel

Celem nadrzędnym MSSF 5 jest określenie podejścia księgowego do aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz do prezentacji i ujawniania informacji dotyczącej tzw. działalności zaniechanej. W skrócie, zgodnie z przepisami zawartymi w MSSF 5 aktywa, które spełniają kryteria klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, powinny być wyceniane w kwocie niższej z poniższych:

  1. wartości bilansowej lub
  2. wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży.

Ponadto amortyzacja takich aktywów powinna zostać zaprzestana. Co więcej, aktywa spełniające kryteria klasyfikacji powinny być prezentowane oddzielnie w bilansie. Z kolei wyniki działalności zaniechanej powinny być prezentowane oddzielnie w rachunku zysków i strat.

Bardzo ważny aspekt regulowany przez MSSF 5, o którym należy pamiętać, to przepis mówiący, że aktywa klasyfikowane jako trwałe, zgodnie z MSR 1 (Prezentacja sprawozdań finansowych), nie przeklasyfikowuje się do aktywów obrotowych do czasu, gdy spełnią one kryteria klasyfikacji (zawarte w MSSF 5) jako przeznaczone do sprzedaży. To samo dotyczy aktywów, normalnie uznawanych przez jednostkę jako trwałe, które zostały nabyte wyłącznie w celu odsprzedaży. Również w tym przypadku klasyfikuje się je jako obrotowe, dopiero gdy spełniają wszystkie kryteria klasyfikacji narzucone przez niniejszy MSSF.

Należy zaznaczyć w tym miejscu, że spod MSSF 5 wyjęte są aktywa regulowane przez poniższe standardy:

  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (MSR 12 Podatek dochodowy);
  • aktywa wynikające ze świadczeń pracowniczych (MSR 19 Świadczenia pracownicze);
  • aktywa finansowe wchodzące w zakres standardu MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena;
  • aktywa trwałe, do których stosowany jest model wartości godziwej przedstawiony w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne;
  • aktywa trwałe, które są wyceniane w wartości godziwej pomniejszonej o oszacowane koszty związane ze sprzedażą, zgodnie z MSR 41 Rolnictwo;
  • prawa umowne wynikające z umów ubezpieczeniowych zdefiniowanych w MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 73% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.