Problemy kalkulacji kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia to jeden z fundamentalnych problemów, jakim zajmuje się rachunkowość zarządcza. Można nawet stwierdzić, że duża część dorobku publikacyjnego związanego z praktyką wdrażania rozwiązań rachunkowości zarządczej koncentruje się wokół problematyki kalkulacji kosztów, w tym zwłaszcza kosztów pośrednich i kluczy, według których są one wykorzystywane w kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia.

MC_70_40.jpg

Rachunkowość jako dziedzina wiedzy, która ma charakter stricte stosowany, stanowi spójny system informacyjny, w ramach którego można wyodrębnić następujące obszary:

  1. rachunkowość finansowa,
  2. rachunkowość podatkowa,
  3. rachunkowość zarządcza.

Każdy z trzech wskazanych subobszarów koncentruje się na dostarczaniu informacji, z tym że ich zakres jest oczywiście różny.

Rachunkowość finansowa zajmuje się odzwierciedleniem (ewidencją) zdarzeń gospodarczych. System rachunkowości finansowej jest również odpowiedzialny za tworzenie najważniejszego jej produktu, jakim jest sprawozdanie finansowe.

Rachunkowość podatkowa to stosunkowo nowa subdziedzina rachunkowości – przez niektórych uważana za część rachunkowości finansowej. Abstrahując od rozważań akademickich – rachunkowość podatkowa zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza odnośnie do jej praktycznego wymiaru związanego z optymalizacją podatkową i stosowaniem tzw. strategii podatkowych.

Ostatnim wymienionym obszarem współczesnej rachunkowości jest rachunkowość zarządcza. Koncentruje się ona w głównej mierze na dostarczaniu interesariuszom wewnętrznym informacji na potrzeby systemu decyzyjnego. W odróżnieniu od rachunkowości finansowej przedmiotem zainteresowania rachunkowości zarządczej jest zarówno obszar ex post (analiza zdarzeń historycznych), jak też analiza ex ante (próba prognozy zdarzeń przyszłych). Ze względu na obszary zainteresowań rachunkowości zarządczej można rozróżnić następujące elementy:

  1. efektywność funkcjonowania – jest to subdziedzina rachunkowości zarządczej, która koncentruje się na relacji między wielkością produkcji a uzyskiwaniem zysku jednostkowego (dodatniego wyniku finansowego na jednostkę produktu);
  2. zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – narzędzia służące badaniu aktualnej wartości podmiotu gospodarczego w ujęciu dochodowym lub majątkowym;
  3. kalkulacja kosztów – grupa metod i narzędzi, które służą do określania kosztochłonności działalności, w tym w kontekście kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia, jak też miejsc postawania kosztów (MPK).

Z punktu widzenia potrzeb biznesowych kalkulacja kosztów wraz z kwestią kluczy i problemów z nimi związanych są jednymi z najbardziej istotnych haseł dotyczących rachunkowości zarządczej i jej stosowania w przedsiębiorstwach.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM