Spóźniony koszt nie wymaga wstecznej korekty w PKPiR - interpretacja ogólna MF

Jeżeli podatnik otrzyma dokument potwierdzający poniesienie kosztu z opóźnieniem albo ze zwłoką dostarczy go do biura rachunkowego, dowód ten może zostać zaksięgowany w PKPiR w miesiącu, w którym podatnik go otrzyma lub przekaże do biura rachunkowego. W takich przypadkach nie trzeba dokonywać wstecznej korekty kosztów. Potwierdził to MF w wydanej interpretacji ogólnej.

Często zdarza się, że podatnik otrzymuje dowód potwierdzający poniesienie wydatku z opóźnieniem albo ze zwłoką przekazuje go do biura rachunkowego. Zdaniem organów podatkowych w takich przypadkach podatnicy prowadzący PKPiR nie mogą rozliczać takiego wydatku w kosztach w miesiącu otrzymania dowodu bądź jego przekazania do biura rachunkowego. Muszą dokonać wstecznej korekty kosztów. Skutkiem tego jest zmiana wysokości obliczonego dochodu i należnej zaliczki na PIT. Konieczność postępowania w ten niekorzystny dla podatników sposób, organy podatkowe argumentują brzmieniem:

art. 22 ust. 6b updof, z którego wynika, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących PKPiR, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu oraz

§ 16 ust. 2 i § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir, z których to przepisów wynika, że co do zasady zapisów w PKPiR dokonuje się jeden raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 updof, zaś w przypadku, gdy podatnik powierzy prowadzenie PKPiR biuru rachunkowemu, zapisy są dokonywane w porządku chronologicznym, lecz nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wśród podatników oraz doradców podatkowych od dawna istnieje wiele wątpliwości dotyczących tej kwestii. Wielu z nich nie zgadza się ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe. Twierdzą oni, że dowód potwierdzający poniesienie wydatku otrzymany z opóźnieniem albo przekazany ze zwłoką do biura rachunkowego może być ewidencjonowany w kosztach w momencie jego otrzymania/przekazania do biura, czyli na bieżąco, a nie wstecznie. Z uwagi na te wątpliwości, MF zdecydował się wydać interpretację ogólną w tej sprawie. Stwierdził w niej, że w takich przypadkach korekta wsteczna kosztów nie jest konieczna. Możemy w niej przeczytać, że:

MF

Reasumując, dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego, w którym, zgodnie z art. 22 ust. 4 albo ust. 5-5c ustawy PIT, koszt ten może być potrącony.

Księgując (ujmując) ten dowód w PKPiR, w kolumnie drugiej podatnicy wpisują datę zdarzenia gospodarczego. Zgodnie z objaśnieniami do PKPiR, jest to dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży). Zatem, późniejsze wpisanie danego kosztu nie powoduje zmiany daty jego poniesienia, o której mowa w art. 22 ust. 6b ustawy PIT.

Jednocześnie, w przypadku dowodu otrzymanego przez podatnika lub przekazanego do biura rachunkowego w późniejszym terminie i wykazania go w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany bądź przekazany do biura rachunkowego, w kolumnie 17 „Uwagi”, można opisać przyczyny późniejszego zaksięgowania (ujęcia) danego kosztu w prowadzonej księdze.

 

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 23 lutego 2023 r. w sprawie ujmowania w księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów, sygn. DD2.8202.3.2022 – Dz.Urz.MF z 2 marca 2023 r. poz. 21

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 0% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.