Wskaźnikowa analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych daje możliwość oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych, dostarcza informacji o tym, skąd pochodzi gotówka i o tym, jak jest ona wykorzystywana. Sprawozdanie to pokazuje, jakie obszary działalności generują najwięcej środków pieniężnych i które segmenty działalności pochłaniają za dużo gotówki.

cirz_12_2021_36.jpg

Nie zawsze osiągnięty zysk netto charakteryzuje jednostkę o dobrej kondycji finansowej. Sam fakt, że jednostka osiągnęła zysk, nie oznacza, że w kasie lub na rachunku bankowym przybyło środków pieniężnych. Może zaistnieć sytuacja, w której spółka mimo osiągniętego dodatniego wyniku ze sprzedaży, musiała zasilić działalność podstawową większą kwotą niż wygospodarowany zysk na tej działalności. Spółka może chwalić się popytem na oferowane produkty, wynik ze sprzedaży może rosnąć, co przełoży się na zysk netto, a mimo to może się okazać, że jednostka nie dysponuje środkami pieniężnymi i tym samym nie reguluje swoich zobowiązań.

Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza użytkownikowi zupełnie innych informacji niż te zawarte w bilansie czy rachunku zysków i strat. Cash flow obrazuje rezultat zaistniałych zdarzeń gospodarczych w postaci wpływów i wydatków. Bilans ma charakter statyczny, a wynik finansowy jest określony według zasady memoriałowej. Rachunek przepływów pieniężnych pozwala zinterpretować zmiany w środkach pieniężnych, ich wielkość, źródło pochodzenia, co daje możliwość określenia płynności danej spółki, ryzyka utracenia i powodów wywołujących zaburzenie płynności. Rozpatrywanie funkcjonowania przedsiębiorstwa od strony kasowej daje realistyczny obraz sytuacji finansowej jednostki.

Analiza rachunku przepływów pieniężnych pozwala określić, jakie zdarzenia miały wpływ na przyrost lub spadek środków pieniężnych. Ocena cash flow przedstawia źródło gotówki operacyjnej, to, w jakim stopniu na nią wpływa wynik finansowy, czy też to, jaka relacja zachodzi między przepływami operacyjnymi a wszystkimi wpływami gotówkowymi. Prawidłowa analiza rachunku przepływów pieniężnych składa się z:

analizy ośmiu przypadków strumieni pieniężnych,

analizy wstępnej, to jest z analizy poziomej i pionowej,

analizy wskaźnikowej.

Analiza strumieni pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych składa się z trzech segmentów, a mianowicie z działalności:

operacyjnej,

finansowej i

inwestycyjnej.

Każdy z tych segmentów pochłania i generuje środki pieniężne, generuje strumienie pieniężne dodatnie bądź ujemne. Przepływy ujemne obrazują niedobór środków pieniężnych, przepływy dodatnie zaś przedstawiają nadwyżkę wpływów środków pieniężnych nad wydatkami. Istnieje kombinacja ośmiu przypadków strumieni pieniężnych z poszczególnych działalności, które przedstawia poniższa tabela.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.