Magazyn Controlling Wydanie 42/2015 - Ustalanie i analiza odchyleń
Wydanie 42/2015

Magazyn Controlling

Temat numeru: Ustalanie i analiza odchyleń

Koniec roku upływa w firmach pod znakiem z jednej strony rozliczeń minionych dwunastu miesięcy, a z drugiej tworzenia planów finansowych na następny rok. Najczęściej budżet traktowany jest jako wyraz wytyczonych przez przedsiębiorstwo celów, których osiągnięcie zapewnia odpowiednio skonstruowany system premiowy, oparty na stopniu realizacji celów finansowych. Choć, jak pokazuje cykl tekstów Zbigniewa Jaszczuka o Beyond Budgeting, nie zawsze tak musi być – jeśli bowiem wprowadzi się odpowiednią kulturę organizacyjną, motywacja pracowników może także wypływać z ich wewnętrznych przekonań i rzeczywistego zaangażowania w życie firmy. Wracając jednak do tradycyjnie rozumianego budżetowania, które wspomaga controlling w analizie porównawczej planu i wykonania oraz szukaniu przyczyn odchyleń, należy zastanowić się, jak, w optymalny sposób, nie dokonując nadmiernych uproszczeń, znaleźć odpowiedź na pytanie – co przynosi naszej organizacji zysk, a które elementy z kolei generują stratę. Stworzenie miarodajnych planów finansowych na przyszłość nadal w wielu przedsiębiorstwach jest zajęciem złożonym metodologicznie i czasochłonnym. Violetta Małek i Paweł Młyński z działu usług doradczych w KPMG w tekście „Budżet 2016 – wiarygodne narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych” opisują rozwiązania, które zminimalizują ryzyko powstawania odchyleń i odpowiadają na pytania, jak sprawić, by budżetowanie trwało krócej i by prognozy były wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Zapraszam też do ciekawego case study zaprezentowanego przez panią Anitę Głowacką.

Wierzę, że ostatni numer w 2015 roku zainspiruje i pomoże efektywnie przejść przez 2016 rok.

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM