Finanse i Controlling Wydanie 69/2020 - Cyfrowe wyzwania przedsiębiorstw
Wydanie 69/2020

Finanse i Controlling

Temat numeru: Cyfrowe wyzwania przedsiębiorstw

Na naszych oczach ma miejsce rewolucja w relacjach państwo–przedsiębiorca. Administracja państwowa, w tym fiskus, traktuje cyfryzację jako sposób na ograniczenie nadużyć gospodarczych i uszczelnienie systemu podatkowego. I tak jak w przypadku osób fizycznych cyfryzacja podatków ma więcej plusów niż minusów (gdyż oznacza daleko idące usprawnienia w obsłudze podatników), tak w przypadku firm wiąże się z wyzwaniami, utrudnieniami i, przede wszystkim, kosztami. Kosztem są tu zarówno odpowiednie systemy informatyczne i ich wdrożenie, jak i ewentualne kary wynikające z niedopełnienia formalności sprawozdawczych.

W Temacie numeru podejmujemy kwestię zmian, jakie przyniosła przedsiębiorcom daleko idąca informatyzacja administracji państwowej. Piszemy o tym, jak cyfryzacja zmienia zasady gry między przedsiębiorcą i państwem, a także między samymi przedsiębiorcami. Omawiamy najważniejsze konsekwencje nowej „relacji cyfrowej” fiskus–podatnik i wyjaśniamy, co oznaczają one dla przedsiębiorców. Dokonujemy również przeglądu obszarów cyfryzacji aktywności urzędów skarbowych oraz najważniejszych zmian w zakresie cen transferowych.

Nie odchodząc daleko od Tematu numeru, piszemy o tym, jak w dobie informatyzacji wygląda kwestia zawierania umów o pracę i prowadzenia spraw kadrowych online, i co mówi o tym prawo. Mając z kolei świadomość, że zasoby ludzkie to kluczowy czynnik przyczyniający się do osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych wyników, piszemy o sposobach jego pomiaru, a także wyjaśniamy, dlaczego audyt personalny może być skutecznym narzędziem usprawniającym proces zarządzania zespołem pracowniczym.

W numerze przeczytają Państwo również o tym, czy mówiąc AI, powinno powiedzieć się także BI, jak w Excelu przygotować analizę trendu i sezonowości sprzedaży, a także o sytuacji prawnej wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM