Doręczenia elektroniczne

Od 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych. Wprowadza ona prymat doręczenia elektronicznego nad doręczeniem papierowym, co oznacza, że w pierwszej kolejności ma być realizowane doręczenie w formie elektronicznej, a dopiero gdy to nie będzie możliwe, doręczenie będzie realizowane w postaci tradycyjnego pisma w postaci papierowej. Ostatecznym celem ustawodawcy jest zastąpienie obiegu dokumentów w formie papierowej obiegiem dokumentów w formie elektronicznej. Adresy do doręczeń elektronicznych będą gromadzone w bazie adresów elektronicznych, obsługiwanej przez ministra do spraw informatyzacji. Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza liczne zmiany w ustawach regulujących kontakty pomiędzy urzędami a obywatelami, w tym w Ordynacji podatkowej.

Przypisy / Źródła
  • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 2320
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM