Analiza rachunku przepływów pieniężnych

Analiza sprawozdania finansowego jest jedną z najważniejszych umiejętności, które powinien posiadać jego użytkownik. Najbardziej popularne są analizy oparte na wskaźnikach, które zazwyczaj odnoszą się do bilansu oraz rachunku zysków i strat. Znacznie rzadziej stosowane są stosowane są wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych.

C24_05_2023_28.jpg

Rachunek przepływów pieniężnych to element sprawozdania finansowego, który informuje jego użytkownika o rzeczywistym przepływie gotówki w jednostce. Takich informacji nie pozyska się z rachunku zysków i strat, który informuje tylko o zyskach i stratach, ale nie pokazuje faktycznego przepływu pieniądza. Informacja o faktycznym przepływie środków pieniężnych jest niezwykle istotna, ponieważ w praktyce może się okazać, że jednostka pomimo osiąganych zysków ma problemy z płynnością. Na rynku funkcjonują także podmioty, które ponoszą straty, a sprawnie radzą sobie z przepływem pieniądza. Dlatego niezwykle istotną częścią analizy finansowej jednostki jest analiza rachunku przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych daje możliwość oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych, a także dostarcza informacji o tym, skąd pochodzą środki i jak są wykorzystywane. Sprawozdanie to pokazuje także, jakie obszary działalności jednostki generują najwięcej środków pieniężnych i które segmenty działalności pochłaniają ich za dużo.

Prawidłowa analiza rachunku przepływów pieniężnych składa się z:

analizy ośmiu przypadków strumieni pieniężnych,

analizy wstępnej (analiza pozioma i pionowa),

analizy wskaźnikowej.

Analiza przypadków strumieni pieniężnych

Sytuację finansową przedsiębiorstwa, opierając się na danych z rachunku przepływów pieniężnych, możemy opisać za pomocą ośmiu wariantów przedstawionych w tabeli 1.

Warianty te otrzymano, zestawiając wynik przepływów pieniężnych dla trzech rodzajów działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Przyjmuje się tu założenie, że końcowa wartość przepływów nie stanowi informacji pomocnej w ocenie kondycji finansowej podmiotu gospodarczego. Natomiast istotne informacje pozyskuje się na podstawie wartości przepływów dla poszczególnych rodzajów działalności oraz z zestawienia ich wzajemnych powiązań.

Pierwsze cztery korzystne warianty:

Wariant nr 1

działalność operacyjna (+)

działalność inwestycyjna (+)

działalność finansowa (+)

W tym wariancie jednostka pozyskuje znaczące środki ze wszystkich trzech rodzajów działalności. Jest to sytuacja nietypowa i najczęściej występuje krótkotrwale. Jeżeli taka struktura utrzymuje się przez dłuższy czas, należy ją ocenić negatywnie, ponieważ część środków pochodzi z likwidacji majątku trwałego.

Czasami ma to związek ze zmianą profilu działalności podmiotu, co jest sytuacją pozytywną, gdyż jednostka pozbywa się zbędnego majątku. Pozyskane tą drogą środki uzupełnia źródłem działalności finansowej i ostatecznie dokonuje inwestycji w innej branży lub przejmuje je inny podmiot.

Sytuacja ta występuje także w przedsiębiorstwach przygotowujących się do nowych przedsięwzięć lub przejęcia innej jednostki. Zwiększenie posiadanych środków pieniężnych, zarówno poprzez zaciągnięcie zobowiązań finansowych, jak i wyprzedaż majątku, może okazać się konieczne do przeprowadzenia dużej inwestycji lub przejęcia innej jednostki, gdyż nowe inwestycje dają nowe możliwości. Sytuację, w której spółka uzyskuje dodatnie wpływy z działalności operacyjnej, należy oceniać pozytywnie. Wskazuje to na możliwość dalszego rozwoju, na możliwość kontynuacji działalności w niezmienionym zakresie.

Wariant nr 2

działalność operacyjna (+)

działalność inwestycyjna (-)

działalność finansowa (-)

W tym wariancie jednostka finansuje całą działalność środkami pieniężnymi wypracowanymi z działalności operacyjnej. Sytuacja ta jest prawidłowa i pozwala na budowanie majątku przedsiębiorstwa. Warto zwrócić uwagę, że tempo rozwoju firmy będzie ograniczone wydatkowaniem części środków pozyskanych z działalności operacyjnej na regulowanie zobowiązań finansowych. Taka struktura rachunku przepływów charakteryzuje przede wszystkim podmioty, które mają ustabilizowane tempo rozwoju. Jeżeli w takiej sytuacji jednostka koncentruje się na przyśpieszaniu tempa rozwoju, może to doprowadzić do nadprodukcji, pociągającej za sobą pogorszenie parametrów rentowności. Natomiast w przypadku wystąpienia korzystnych warunków rynkowych jednostka posiada możliwość uruchomienia dźwigni finansowej i przyśpieszenia tempa rozwoju dzięki pozyskaniu środków finansowych. W efekcie tych działań możliwe jest przejście do sytuacji opisanej w wariancie nr 3. Ocenia się również, że wariant ten charakteryzuje podmioty o wysokiej rentowności, gdyż prowadzone inwestycje oraz spłata zobowiązań finansowych pokrywane są z zysku wypracowanego przez działalność operacyjną.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 71% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.