Metody wyceny przedsiębiorstw – analiza porównawcza

W literaturze i praktyce brak jest jednoznacznej definicji wartości przedsiębiorstwa. Do najczęściej stosowanych należy postrzeganie wartości firmy jako wartości jednostki zorganizowanej pod względem prawnym i ekonomicznym. W związku z rozdzieleniem funkcji właścicielskiej oraz funkcji zarządzania i wynikającej stąd konieczności zarządzania wartością przedsiębiorstwa wyodrębniono pojęcie wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli. Chodzi w nim o wartość nieobciążoną zadłużeniem – wartość stanowiącą majątek współwłaścicieli.

MC_69_32.jpg

Wieloaspektowość postrzegania wartości przedsiębiorstwa wymaga stosowania zróżnicowanych metod wyceny w celu jej zobiektywizowania na potrzeby negocjacji ceny w procesie prywatyzacji.

Można wyraźnie wyodrębnić następujące grupy metod wyceny przedsiębiorstwa:

  • majątkowe,
  • dochodowe,
  • porównawcze – mnożnikowe,
  • mieszane.

Wartość firmy mierzona metodami majątkowymi opiera się na wartości zasobów majątkowych netto wycenianej jednostki gospodarczej.

Metody dochodowe uwzględniają zdolność podmiotu gospodarczego do kreowania korzyści ekonomicznych, zwanych w procedurze wycenowej dochodem, w postaci zysku netto, przepływów pieniężnych netto lub ekonomicznej wartości dodanej.

Podstawą metod porównawczych (mnożnikowych) jest założenie, że przedsiębiorstwa można porównywać między sobą w czasie i przestrzeni. Porównanie to ułatwia zastosowanie tzw. mnożników rynkowych, czyli relacji ceny akcji (udziałów) do zysku netto, ceny akcji (udziałów) do wartości księgowej etc.

Metody mieszane zakładają wykorzystanie metody majątkowej oraz dochodowej, z tym że każdej z nich przypisuje się odpowiednie wagi; zatem wartość przedsiębiorstwa wyznaczona za pomocą metody mieszanej będzie średnią ważoną z dwóch metod, tj. jednej majątkowej i jednej dochodowej.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM