Baza wiedzy

INFO_19_6.jpg

Analiza danych z wykorzystaniem tabeli przestawnej

Marta Mrozowska Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Tabele przestawne są jednym z wygodniejszych sposobów na analizę dużej ilości danych w Excelu. Mają bardzo wiele funkcjonalności i choć napisano na ich temat wiele opracowań – a każdy, kto korzysta z Excela, potrafi je wstawić i wykonać na nich podstawowe operacje – to warto rozszerzać swoją wiedzę o nich, ponieważ dzięki temu może się okazać, że te „zwykłe” tabele przestawne przydadzą się częściej i podniosą jakość naszych raportów.

INFO_19_14.jpg

Jak środowisko Power BI łączy się z Excelem?

Bartosz Czapiewski Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Jednym z wyróżników Power BI jest współpraca z całym środowiskiem Microsoftu. Użytkowników programu Excel szczególnie zaś interesuje, w jaki sposób można pracować wymiennie w obu narzędziach (pamiętaj: Excel nigdy nie umiera). W artykule przedstawiono najważniejsze sposoby powiązania obu środowisk.

INFO_19_27.jpg

Przygotowywanie raportów cyklicznych - jak do tego podejść?

Marta Mrozowska Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Raporty cykliczne to controllingowa codzienność. Zbieranie danych, przetwarzanie ich na raporty zarządcze oraz ich późniejsza analiza to sekwencja czynności wykonywanych w celu bieżącego monitorowania sytuacji w firmie. Warto ułożyć te czynności w powtarzalne ciągi, bowiem usystematyzowany proces łatwiej nadzorować i realizować. W tym celu warto opracować grupę raportów, które wykonywane regularnie pomogą realizować zadania komórek analitycznych, a tym samym wesprzeć kadrę zarządzającą w podejmowaniu kluczowych decyzji.

INFO_19_30.jpg

Analiza geoprzestrzenna sieci retail w Alteryx

Piotr Reszka Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Analiza geoprzestrzenna sieci sklepów pozwala podjąć decyzje dotyczące lokalizacji kolejnych punktów sprzedażowych na podstawie takich danych jak informacje demograficzne czy o średnich zarobkach. Analiza taka zajmuje jednak dużo czasu, ale narzędzie Alteryx pozwala na proste zautomatyzowanie powtarzalnych zadań.

INFO_19_33.jpg

System ERP a modelowanie i symulacja procesów biznesowych – case study na podstawie SAP Business One i iGrafx

Bartosz Banduła Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie daje wiele możliwości. Jedną z nich jest wykorzystanie danych zbieranych lub generowanych przez system do modelowania i symulacji procesów biznesowych. Pozwala to na maksymalne zbliżenie modelu i symulacji do warunków rzeczywistości, przy jednoczesnej możliwości testowania stabilności procesu na dużych zbiorach danych.

INFO_19_39.jpg

Model analizy sprzedaży w Power BI w Stiokvis Tapes Polska

Piotr Rożak Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Do końca 2018 r. informacja biznesowa w firmie Stokvis Tapes Polska była przekazywana w postaci ręcznie generowanych i wysyłanych przez e-mail raportów Excela. W artykule zaprezentowano wdrożenie nowoczesnej analizy sprzedaży opartej na Power BI, z uwzględnieniem procesu decyzyjnego, kolejnych etapów wdrożenia oraz korzyści i kosztów, jakie mu towarzyszyły.

INFO_19_45.jpg

Zwinność – zespoły czy biznes? Jak zmierzyć zwinność i jej wpływ na organizację?

Radosław Orszewski Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Temat bycia zwinnym (agile) został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki, opisany w setkach książek – historiach sukcesów i porażek, a nadal pozostaje głęboko niezrozumiany i nieuchwytny dla wielu organizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań o przyczyny niepowodzeń, o kierunki i kroki, które mogą ustrzec nasze organizacje przed najczęstszymi błędami. Dlaczego i jak mierzyć zwinność?

CiRZ_4_7.jpg

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

Serhij Fuks Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria pokazują, że organizacja powinna działać w krótszym cyklu strategicznym, szybciej reagując na zmiany, to w jakim kierunku powinny się rozwijać CUW, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wnosić wartość dla swoich klientów biznesowych?

CiRZ_5_7.jpg

Controlling projektów informatycznych. Jak planować i raportować wykorzystanie zasobów?

Grzegorz Zontek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Istotnym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Tworzą one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych – umożliwiają przedstawienie projektów w postaci rankingów. Ci, którzy mają pomysł na nowe produkty bądź usługi skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Przygotowują business case według ustrukturyzowanej metody, co pozwala wyliczyć wskaźniki finansowe, takie jak: NPV, IRR, PB itd. Na podstawie tak wyliczonych wartości wskaźników finansowych mogą przystąpić do dalszej analizy i oceny projektów. Najczęściej po tym etapie następuje pierwsza selekcja projektów o najwyższych parametrach finansowych – co nie zawsze oznacza, że są to projekty najistotniejsze dla firmy.

Filtruj artykuły wg.