Controlling i Rachunkowość Zarządcza Wydanie 9/2016 - Jednolity plik kontrolny krok po kroku, czyli jak zadbać o jego właściwą formę i prawidłową treść?
Wydanie 9/2016

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Jednolity plik kontrolny krok po kroku, czyli jak zadbać o jego właściwą formę i prawidłową treść?

Dominantą numeru wrześniowego jest temat zarządzania przedsiębiorstwem przy użyciu Key Performance Indicators i Balanced Scorecard. W materiałach z tej tematyki przedstawiamy koncepcję, zasady BSC oraz jej umiejscowienie w organizacji, opisujemy perspektywę finansową tego narzędzia i jego powiązanie z pozostałymi trzema perspektywami oraz dostosowanie go do celów strategicznych firmy. Odpowia­damy na pytanie, czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem KPI od BSC, czyli jakie jest ryzyko utraty potencjału kapitału intelektualnego firmy w obecnych realiach rynkowych. W dziale controllingu PR druga już część cyklu o badaniu efektywności działań PR. Dwa materiały z części rachunkowości dla controllingu poruszają aktualną kwestię Jednolitego Pliku Kontrolnego. W pierwszym z nich opisane są najważniejsze zagadnienia związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym, natomiast drugi opisuje, jak zadbać o jego właściwą formę i treść. Kolejnym ciekawym opracowaniem z rachunkowości jest anali­za konta Rozliczenie zakupu stosowanego w księgach większości przedsiębiorstw. W tym miesiącu przybliżamy czytelnikom zagadnienie jednego z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a mianowicie MSR 19 o świadczeniach pracowniczych. Polecamy artykuł z controllingu kosztów, który omawia strategię kosztową i przepływu, czyli DDAS jako innowacyjny system zarządzania operacyjnego napędzany prawdziwym popytem. Z narzędzi dla controllera przykład zastosowania edytora graficznego do budowania zapytań SQL.

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM