Informacja Zarządcza Wydanie 9/2017 - Płynność przedsiębiorstwa
Wydanie 9/2017

Informacja Zarządcza

Temat numeru: Płynność przedsiębiorstwa

W kolejnym numerze Informacji Zarządczej tematem wiodącym jest płynność przedsiębiorstwa oraz narzędzia do jej badania i planowania. W jaki sposób zbudować raport płynności dowiemy się z materiału: CF z faktur – zobowiązania i należności, bieżąca płynność finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu tygodniowym. Kolejnym polecanym artykułem jest zastosowanie funkcji pieniądza w czasie FV i PV. Na temat planowania zdolności pokrywania przez firmę swoich zobowiązań i zastosowaniu narzędzi przeczytać możemy w obszernym opracowaniu specjalisty z firmy Macrologic. Z obszaru Excela dodatkowo dwa tematy. Pierwszy z nich o tym, w jaki sposób PowerQuery pomaga w łączeniu i scalaniu danych. Natomiast drugi o sposobach zabezpieczania dokumentów w formie plików xlsx, zanim udostępnimy je innym pracownikom. W tym wydaniu kolejna część cyklu opisującego narzędzie do data miningu, jakim jest KNIME Analytics Platform – w jaki sposób przygotować dane do analizy, czyli o operacjach na wierszach i węzłach. W dziale procesy w firmie kolejna część opracowania na temat roli basenów i torów, w projektowaniu BPMN. Polecam również materiał o scrumie bez tajemnic. W prezentacji i wizualizacji informacji zarządczej przykład tabeli przestawnej w Tableau, sprawdzamy czy można je tworzyć w aplikacji.

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM